தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

ஆம்பூர்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


ஆம்பூர் - உதாரணம்

ஆம்பூர் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு என்.சிவராஜ் தெரு, அன்னை மேரி தெருடாக்டர் அம்பேத்கார் தெரு, சாணாங்குப்பம் டிரங்க் ரோடு டாக்டர் அம்பமங்காளபுரம், சாணாங்குப்பம் டிரங்க் ரோடு, மந்தகரை தெரு மற்றும் சாணாங்குப்பம் மந்தர, மாதகடுப்பசாணாங்குப்பம் ரோடு ஆடு அறுக்கும் தொட்டி, பள்ள தெரு, புது தெரு, சின்ன வெங்கடசாமி தெரு, உத்தண்டி பசாமியார் மடம் வது தெரு இந்திரா நகர்மேல்கிருஷ்ணாபுரம் கொல்லை, சாமியார் மடம் முதல் தெரு, காமராஜர் சாலை வது தெரு, காமராஜர் சாலை வது தஎம்.சி.ரோடு ரயில்வே காம்பவுண்ட், எம்.சி.ரோடு சந்து, ஸ்ரீராமபுரம் முதல் தெரு மற்றும் முதல் சந, ஸ்எம்.சி.ரோடு நேதாஜி ரோடு சந்திப்பிலிருந், சாணாங்குப்பம் டிரங்க் ரோடு பெதஸ்தார் ஆஸ, எம். .சி.ரோடுஉமர் ரோடு எ ஆசனாம்பட்டு ரோடு, சந்தாமியான் கொல்லை முதல் தெரு, சந்தாமியான் கொல்லை வது தெரு, உமர்ரபலமனேரி மொகதீன் கொல்லை தெரு, பலமனேரி மொகதீன் கொல்லை தெரு, பலமனேரி மொகதீன் கொல்லை தெரு, பலமனேரிசாணாங்குப்பம் டிரங்க் ரோடு சாது தெரு சந, சாணாங்குப்பம் ரோடு வது தெரு, வார்ட சாணாங்குப்பம் ரோடுசாணாங்குப்பம் ரோடு பிராட்பஜார் சந்திப்ப, காமராஜர் சாலை முதல் தெரு, காமராஜர் சாலை வது தெரு, காமசாணாங்குப்பம் ரோடு சந்து, சேர்மன் ராஜகோபால் தெரு, சேர்மன் ராஜகோபால் தெரு சந்து, காளியம்மன் கோவகெங்கையம்மன் கோவில் தெரு, பெருமாள் கோவில் தெரு, பெருமாள் கோவில் தெரு சந்து, கிருஷ்ணாபுரம் அரசமநாட்டாம்கார் அஜிமுதீன் தெரு, அப்பாபிள்ளை காதர் தெரு, அப்பாபிள்ளை காதர் தெரு வது தெரு மற்றும்,ஆற்றங்கரை முதல் சந்து, ஆற்றங்கரை வது சந்துதுத்திப்பட்டு ரோடு எ ஜலால் ரோடு நாகேஸ, வாவூர் மதார் தெரு, பாங்கிகான் தெரு, பாங்கிகான் தெரு முதலஈத்கா ரோடு சுண்ணாம்புகாளை, ஈத்கா ரோடு, கந்தபொடி உஸ்மான் தெரு, டி.ரஹமான் தெரு, கோட்டை அப்துல் ரஹமகாவாங்கரை தெரு, ஒர்சலா அலாவுதீன் தெரு, காடி அப்துல் கபூர் தெரு, சாராங்கல் அப்துல் கனி தெரு, நாகேநேதாஜி ரோடு பிராட் பஜார் சந்திப்பில் இர, பட்டானி மூசாமியான் தெரு, ஜின்னா தெரு, பழைய போஸ்ட் ஆபிநேதாஜி ரோடு ஜின்னா தெரு சந்திப்பிலிருந், நீலிக்கொல்லை மசூதி தெரு, நீலிக்கொல்லை மசூதி தெரு சந்முகமத்புரா முதல் தெரு, முகமத்புரா முதல் தெரு முதல் சந்து, முகமத்புரா முதல் தெரு வது சந்து, முகமநடராஜபுரம் வள்ளுவர் தெரு, நடராஜபுரம் வது தெரு, நடராஜபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தெரு, நடராஜபுரம் பஆசனாம்பட்டு ரோடு கம்பிக் கொல்லைஆசனாம்பட்டு பெத்லகேம் ரோடு, ஆசனாம்பட்டு ரோடு பெத்லகேம் ஜலால் கார்டன், ஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம்ஆசனாம்பட்டு ரோடு வடக்கு தெரு , ஆசனாம்பட்டு ரோடு வடக்கு தெரு , ஆசனாம்பட்டு ரோடு வடக்கு தெரு , ஆசனஆசானாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரு, ஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரு, ஆசானாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரு, ஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரு, ஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரு, ஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரு, ஆசனாம்பட்டு பெத்லேகம் வது தெரஎம்.சி.ரோடு நேதாஜி ரோடு சந்திப்பிலிருந், வி.ஏ.கரீம் ரோடு, வாணக்கார கொல்லை முதல் தெரு, வாணக்கார கஎம்.சி.ரோடு தமிழ் நாடு வீட்டு வசதி வாரஎம்.சி.ரோடு ரபீக் நகர், எம்.சி.ரோடு அண்ணா நகர், எம்.சி.ரோடு சலாவுதீன் நகர்எம்.சி.ரோடு சாமி நகர் மற்றும் ஷபீக் நகர, எம்.சி.ரோடு அம்பேத்கார் நகர், எம்.சி.ரோடு அம்பேத்கார் நககே.எம்.நகர் வது தெரு மற்றும் அனீஸ் நகர், கே.எம்.நகர் வது தெரு வது தெரு மற்றும் அ, நதிசீலாபுரம்கே.எம்.நகர் முதல் தெரு மற்றும் அனீஸ் நகர், கே.எம்.நகர் வது தெரு வதுதெரு மற்றும் அ, கே.எம்.நகர் வதுதார்வழி முதல் தெரு, தார்வழி வது தெரு, தோல்ஷாப் தெரு, தார்வழி வது தெரு கே.எம்.நகர் வது தெரு, பன்னீரதொப்ளான் தெரு, குன்னியாகூப் தெரு, வாத்திமனை வது தெரு, வாத்திமனை வது தெரு, வாத்திமனை வது தெரு, வாசிக்கந்தர் திப்பு தெரு, பாபுல்லா மக்கான் தெரு, ஜலால்பேட்டை வது தெருதுத்திப்பட்டு ரோடுஜலால் ரோடு, ஜலால் ரோடு வது தெரு, ஜலால் ரோடு வது தெரு, ஜலால் ரோடு வது தெரு, ஜலாலஜலால் ரோடு வது தெரு, ரத்னா நகர், மளிகை தோப்புஜலால் ரோடு முதல் தெரு மற்றும் இமாம் நகர், ஆஜாத் நகர், ஜலால் ரோடு வது தெரு, ஜலால் ரோடு வது தெருதுத்திப்பட்டு ரோடு எ ஜலால் ரோடு, மோட்டுக்கொல்லை மேற்கு தெரு, மோட்டுக்கொல்லை கிழக்கு தெரு, குச்கஸ்பா பி.மெயின் ரோடு ஸ்டோர் தெரு சந்திப, ஸ்டோர் தெரு, பஜனை கோவில் தெரு, அன்னைரமாபாய் தெரு, அனஎம்.சி.ரோடு பூந்தோட்டம், பர்ணக்கார தெரு வது தெரு, பர்ணக்கார வது வது தெரு, நாட்டாம்கார சாய்பான்சகஸ்பா பி.மெயின் ரோடு காதர் பேட்டை மசூதி, காதர் பேட்டை மசூதி தெரு, காதர்பேட்டை மசூதி முதல் சந்து,கஸ்பா பி.மெயின் ரோடு நகராட்சி ஆரம்பபள்ள, பெரிய கோவில் தெரு, முக்கியம்மன் கோவில் தெரு, முக்கியமபர்ணக்கார வது தெரு, பர்ணகார வது தெரு, பர்ணகார வது தெரு, நசுருதீன் கொல்லை தெருகந்தபொடி கணக்கர் தெரு, நாட்டாம்கார முங்கில் மண்டி தெரு, சாராயக்கார தெரு, வளையல்கார தெரு, வளையலதுத்திப்பட்டுரோடுஎஜலால்ரோடுஈடிகாரோடு, சவுக் மசூதி தெரு சந்து, குச்சிக்கார பக்கீர் தெரு, கருமநெசவுக்கார முதல் தெரு, நெசவுக்கார வது தெரு, நெசவுக்கார வது தெரு, நெசவுக்கார தெரு, ஆம்பூர் கொல்லகஸ்பா எ.மெயின் ரோடு, கஸ்பா அப்புகான் தெரு, அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் வீதி, அங்காளபரமேஸ்வரகஸ்பா மந்தகரை, கஸ்பா மணியக்கார தெரு, கஸ்பா மணியக்கார தெரு சந்து, கஸ்பா ராமுதெரு, அயித்தம் சென்னபஸ்வேஸ்வரப்பா கோவில் தெரு மற்றும் சந்து, சின்னகம்மார தெரு மற்றும் சந்துக்கள், ராஜா தெரு, துரைசஎம்.சி.ரோடு ஆணைக்கார் ஒரியண்டல் மேல்நிலைப, கோவிந்தாபுரம், கெங்காபுரம்கன்னிகாபுரம், ஆம்பூர் கொல்லை சின்னகம்மார தெரு பின்புறம்

ஆம்பூர் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
இவ்வாறு ஆனந்த சர்மா கூறினார்.அரசு வௌpயிட்ட வர்த்தக கொள்கையில் உள்ள சில சலுகைகள்:தோல் தொழில்கள் மற்றும் காலணி ஏற்றுமதிக்கு சலுகை தோல் தொழில் பொருட்கள் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் கழிவுகளைத் தூய்மைப்படுத்தும் இயந்திரங்கள் இறக்குமதிக்கு சுங்க சலுகை. எப்.பி.எஸ். என்ற திட்டத்தின் கீழ் ஏற்றுமதியாக வேண்டிய பொருட்களை முன்னிறுத்தி முக்கியப் படுத்தி அதற்கு சலுகைகள் அப்பொருட்களில் விவசாயம் சம்பந்தமான இன்ஜினியரிங் பொருட்கள் தையல் இயந்திரங்கள் கைக்கடிகாரங்கள் காற்றாலை டர்பைன்கள் மின்சாரத்தால் இயங்கும் வாகனங்கள் வாழைநார் போன்றவற்றால் தயாரிக்கப்படும் ஆடைகள் என்று பல பொருட்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கின்றன.கான்பூர் தேவாஸ் ஆம்பூர் ஆகிய நகரங்கள் ஏற்றுமதி சிறப்பு நகரங்கள் என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்