தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

கரூர்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


கரூர் - உதாரணம்

கரூர் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு ராமகிருஷ்ணபுரம்ராமகிருஷ்ணாபுரம் நிர்மல் கிளினிக் , ராமகிருஷ்ணாபுரம் பிள்ளையார் கோயில் தெரு , சேரன் பள்ளி எதிஸ்கேவஞ்சர் காலனி , நீலிமேட்டு மெயின் ரோடு , அன்னை இந்திரா சாலைநீலிமேட்டுத் தெரு , நீலிமேட்டுத் தெற்குத் தெரு , நீலிமேட்டு சந்து , கோட்டையண்ணன் கோவில் தெரு , மேபுதுத்தெரு , வாய்க்கால் சந்து , ராஜாஜி தெரு , துரைசாமி சந்து , ஆதிவிநாயகர் கோவில் சந்துபாலாம்பாள்புரம் வடக்குத் தெரு , பாலாம்பாள்புரம் தெற்குத் தெரு , சங்கரம்பிள்ளை ஸ்டோர் , வாங்கஅனுமந்தராயன் கோவில் தெரு , ஆலமரத் தெரு , இரயில்வே காலனி , ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் காலணி , பாலாம்பாள்புரம் ரஜவஹர் பஜார் , கணபதி சந்து , அங்கண்ணா சந்துராணிமங்கம்மாள் தெரு , ஆலமரத் தெரு , வெள்ளையப்பர் தெருஜவஹர் பஜார் , கிழக்கு நஞ்சைய தெரு , வெங்கடாசலம் சந்து , ராஜாஜி தெரு , குருநாதன் தெருஜவஹர் பஜார் , காசிம் தெரு , வடக்கு காசிம் தெரு , மாரியம்மன் கோவில் தெரு , தேர் வீதி , வீரபத்திர சந்புதுத்தெரு , காசிம் தெரு , வடக்கு காசிம் தெரு , மொய்தின் சந்து , போலீஸ் லைன் , பங்களா தெரு , மேறவடக்கு பிரதட்சணம் ரோடு , மேற்கு மடவிளாகம் தெரு , வடக்கு மடவிளாகம் தெரு , ஆஸ்பத்திரி ரோடு , சன்னஜவஹர் பஜார் , கோபாலபுரம் , பசுபதிபுரம் , பசுபதிபுரம் , வடக்கு மடவிளாகம் , மேற்கு மடவிளாகம்சேர்மன் ராமானுஜம் தெரு , மேற்கு பிரதட்ணம் ரோடு , பிரதஷணம் ரோடு ஏ பிளாட்பிரதஷணம் ரோடு பி பிளாட் , மேற்கு பிரதட்சணம் ரோடு , முருகநாதபுரம் வடக்கு தெரு , முருகநாதபுரம் தெகாமாட்சியம்மன் கோயில் கிழக்குத்தெரு , காமாட்சியம்மன் கோவில் மேற்குத்தெரு , காமாட்சியம்மன் கஜவகர் பஜார் , ஜவகர் பஜார் காந்திபுரம் , காமாட்சியம்மன்கோவில் முதல் குறுக்குத்தெரு வா, வையாபுரகாமாட்சியம்மன் கோவில் வது குறுக்குத்தெரு , காமாட்சியம்மன் கோவில் வது குறுக்குத்தெரு , காமாட்சபழனியப்பா தெரு , பழனியப்பா வடக்குத் தெரு , வேலம்மாள் லே அவுட் , அண்ணாநகர் வது குறுக்குத்தெரு தெஅண்ணாநகர் வது தெரு , அண்ணாநகர் வது குறுக்குத்தெரு , அண்ணாநகர் ஆசிரியர் காலனி , காந்திபுரம் வது ததிரு.வி.க. ரோடு , திருப்பதி லே அவுட் , திருப்பதி லே அவுட் வது கிராஸ் , திருப்பதி லே அவுட் வது கிராஸ்பசுபதி லே அவுட் மெயின்ரோடு , பசுபதி லே அவுட் கிராஸ் , பசுபதி லே அவுட் கிராஸ் , பசுபதி லே அவுட் கிரபிரம்மதீர்த்தம் ரோடு , ஏ.கே .சி லே அவுட் , ஏ.வி.எஸ் மற்றும் ஏ.வி.ஆர் லே அவுட் , அண்ணா சாலை , எம்.ஜி.ஆர் நகாந்தி நகர் மெயின் ரோடு , காந்தி நகர் மெயின் ரோடு சந்து , காந்தி நகர் முதல் கிராஸ் , காந்தி நகர் இகாந்தி சாலை தெற்கு , காந்தி சாலை வடக்கு , லட்சுமிபுரம் வடக்கு தெரு , லட்சுமிபுரம் தெற்குத் தெருதிரு.வி.க.ரோடு , பிரம்மதீர்த்தம் ரோடு , நரசிம்மபுரம் வடக்கு , நரசிம்மபுரம் பி பிளாட் , பாரதியார் தபண்டரிநாதன் சன்னதித் தெரு , பண்டரிநாதன் தெரு , ஜவஹர் பஜார் , சீனிவாசபுரம் , சேர்மன் சின்னசாமி சாசின்னவாய்க்கால் வடக்குத்தெரு , காமராஜ் சாலை , கிட்டுத்தெருமேட்டுத் தெரு , சின்ன வாய்க்கால் சந்து , வளையல்கார முதல் தெரு , வளையல்கார வது தெரு , வளையல்கார தெரமேற்குத்தெரு , வளையல்காரத்தெரு வது சந்து , வளையல்காரத் தெரு , குருசாமி சந்துபழைய கடைத்தெரு , மேட்டுத்தெரு , மாவடியான் கோவில் தெரு , கெந்தபொடிகாரத்தெருமுல்லா சந்து , பெருமாள் கோவில் சந்து , ஜவஹர் பஜார் கருப்பாயி கோவில் தெரு , வ.உ.சி. வது தெருவ.உ.சி. முதல் தெரு , வ.உ.சி. வது தெரு , வ.உ.சி. வது தெருவ.உ.சி.வது தெரு , கண்ணார சந்து , வ.உ.சி.வது தெருமேட்டுத் தெரு , மாவடியான் கோயில் மெயின்ரோடுதெற்குத் தெரு , பெருமாள் கோவில் தெரு , மாவடியான் கோவில் தெருவஞ்சியம்மன் கோவில் கிழக்கு தெரு , அண்ணாஜி சந்து , மக்கள் பாதைதெற்குத் தெரு , கீரைக்காரத் தெரு , வஞ்சியம்மன் கோவில் தெருஆதிகிருஷ்ணாபுரம் , நரசிம்மபுரம் தெற்குத் தெரு , நரசிம்மபுரம் நடுத்தெரு , சேர்மன் சின்னசாமி சாநரசிம்மபுரம் கிழக்கு , நஞ்சப்பன் படித்துறைசந்து , எல்.என்.சமுத்திரம் கிழக்கு , கரூர் நிலங்கள் மஎல்.என்.எஸ். மேற்குத் தெரு வது சந்து , எல்.என்.எஸ். மேற்குத் தெரு வது சந்து , எல்.என்.எஸ். மேற்குத் தநரசிம்மபுரம் தெற்குத் தெரு , பெரியார் ஈ.வே.ரா சாலை , பிரம்மதீர்த்தம் ரோடு விரிவாக்கம் , ஈ.வெ.ரா.வதிருமாநிலையூர் மேற்குதெருதிருமாநிலையூர் முதல் கிழக்குத் தெரு , திருமாநிலையூர் நடுத்தெருதிருமாநிலையூர் கடைத் தெரு , திருமாநிலையூர் வது கிழக்குத்தெரு , தாந்தோணி முதல் மேற்குதத்தெருதாந்தோணி மேற்கு முதல் தெரு , தாந்தோணி மேற்கு வது தெரு , தாந்தோணி கிழக்குத் தெரு , தாந்தோணி பஜாரபசுபதிபாளையம் மேங்காட்டுகிழக்குத்தெருபசுபதிபாளையம் மேங்காட்டுமேற்குத்தெருபசுபதிபாளையம் தெற்கு தெருமுனிசிபல் காலனி , பசுபதிபாளையம் தெற்குத் தெரு , அருணாசலநகர் முதல் தெருகொளந்தானூர் , கொளந்தானூர் தெற்கு தெரு , கொளந்தானூர் நேரு நகர்ராமானூர் , பசுபதிபாளையம் அருணாசலநகர்வது தெருபசுபதிபாளையம் அருணாசலநகர் வது தெருஅருணாசல நகர் விஸ்தரிப்புபசுபதி பாளையம் தெற்கு தெரு , செல்வநகர் எல்.ஐ.சி.காலனி , முனிசிபல் காலனி , பசுபதிபாளையம் கிழக்கு தபசுபதிபாளையம் வடக்குத் தெருபசுபதிபாளையம் வடக்குத் தெரு.பாப்பாக்குடி, விளாங்காட்டூர், நிறமங்கலம், சிறுகோட்டையூர், பெரியகோட்டையூர், கரூர்பெருமாள் கோயில்தெரு, சிமண்டு சாலை, பள்ளிக்கூடத்தெரு, பிள்ளையார் கோயில்தெரு, பள்ளகாலனி, வ

கரூர் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
அதுதான் என் ஆராய்ச்சியின் முக்கியமான பணியாக கருதுகிறேன்.அதேபோல் கரூர் அமராவதி ஆற்றில் கிடைத்த நாணயங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டேன்
ஆரணி - மூக்கூர் சுப்பிரமணியம் கரூர் - தம்பிதுரை மயிலாடுதுறை - ஒ.எஸ்.மணியன் பெ?ள்ளாச்சி - சுகுமார் திருப்பூர் - கே.சிவசாமி தூத்துக்குடி -சிந்தியா பாண்டியன் வேலூர்-எஸ்.கே.எம்.பி. வாசு திண்டுக்கல்- பாலசுப்பிரமணியன் காஞ்சிபுரம் தனி - ராமகிருஷ்ணன் கிருஷ்ணகிரி- நஞ்சேகவுடு சிவகங்கை-ராஜகண்ணப்பன் ராமநாதபுரம் - சத்தியமூர்த்தி மத்தியசென்னை - எஸ்.எஸ்.சந்திரன் திருச்சி- குமார் விழுப்புரம்தனி -முருகன் கடலூர்- எம்.சி. சம்பத் நாமக்கல்- வைரம் தமிழரசி பெரம்பலூர்-மருதை ராஜ் சேலம்-செம்மலை தென் சென்னை - ராஜேந்திரன் தேனி- தங்க தமிழ்செல்வன்
இதனால் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இழப்பும் பொதுமக்களின் சாபமும் அரசுக்குக் கிடைத்து வருகிறது.தொழில் நகரங்களான கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் சேலம் பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட லோக்சபா தொகுதிகளில் ஆளுங்கட்சிக்குக் கிடைத்த தோல்விக்கு மின்தடை பிரச்னையே முக்கிய காரணமாக உள்ளது
இதனால் ஒகேனக்கலில் வழக்கத்தை விட கூட்டம் அதிகமிருந்தது.அமராவதி அணை: உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணை மூலம் திருப்பூர் கரூர் மாவட்டங்களுக்கு உட்பட்ட 54 ஆயிரத்து 647 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன
இதன்படிவடசென்னை மத்திய சென்னை தென்சென்னை ஸ்ரீபெரும்புதூர் அரக்கோணம் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி திருவண்ணாமலை கள்ளக்குறிச்சி பொள்ளாச்சி நாமக்கல் நீலகிரி கரூர் பெரம்பலூர் நாகை தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் மதுரை திருவள்ளூர் தஞ்சாவூர் ஆகிய தொகுதிகளில் தி.மு.க. போட்டியிடும்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்