தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

குறிச்சி

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்: , s. a village, கிராமம்; 2. a village of foresters, mountaineers etc. , s. a village, கிராமம்; 2. a village of foresters, mountaineers etc.
உச்சரிப்பு: kuṟicci kuṟicci
ஆங்கில விளக்கம்:


குறிச்சி - உதாரணம்

குறிச்சி என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு குறிச்சிகஸ்பா.த.தோட்டம். கு.மே.காடு,.காடு,கா.தோ, குறிச்சிகஸ்பா,குறத்திகாடு,கிட்டான்காடு, புதூர்கரைமேடு , முனியப்பன் கோவில் வீதி, குறிச்சி, கருப்பமூப்பனூர்குறிச்சி, திருவென்கொட்டாய், களராமணி, நாகம்பாளையம், பொட்டலிக் கொட்டாய்செம்படாபாளையம் , சுப்புராயன் கொட்டாய், கூச்சிகல்லூர் காட்டுகொட்டாய், அக்கரையூர், ராமாச்சிபாளகூச்சிக்கல்லூர் , இராமாச்சிபாளையம் , செல்லங்குட்டை , செல்லிகவுண்டனூர்சீலம்பட்டி , செல்லிக்கவுண்டனூர் சக்கிலிதெரு , செல்லிக்கவுண்டனூர்மாணிக்கம்பாளையம் புதூர், சுள்ளிமேடு, மாணிக்கம்பாளையம் கஸ்பா, மாணிக்கம்பாளையம் பிரிவு, சங்கோதகூலிகாடு , சிங்கிலி கொட்டாய் , ஆனந்தம்பாளையம் , பூஞ்சோலை கொட்டாய் , குதிரைகல்மேடு , மாணிக்கம்பாளமாணிக்கம்பாளையம் , பெரியகுரும்பபாளையம் , சின்னகுரும்பபாளையம் , இந்திரா நகர் , சின்னாகவுண்டனூரபெரியகுரும்பபாளையம், பெரியாண்டிபாளையம்அரிசன தெரு, தொட்டிபாளையம், பெரியாண்டிபாளையம், காசிமாரஎண் க«ணசபுரம்எண் க«ணசபுரம், எண் ஈச்சனாரி ரயில்வே கேட், எண் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு, எண் மகாலட்சுமி நகர்எண் பியூன் காலனி, எண் ஐயப்பாநகர், எண் ஜே ஜே நகர், எண் ஈச்சனாரிரோடு, எண் அரிஜன காலனி, எண்எண் பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு, எண் பொள்ளாச்சி ரோடு அறிஞர்அண்ணாகாலனி, எண் பொள்ளாச்சி ரோடு ஏ.வி.ஜி.லஎண், காமராஜ் நகர், எண், குறிஞ்சி நகர், எண், கே வி கே நகர், எண், சி டி ஓ காலனி, எண், அரிமளம் காலனிஎண், எம்.ஜி.ஆர்.நகர், எண், எம்.ஜி.ஆர்.நகர் விரிவு, எண்,எம்.ஜி.ஆர்.நகர் விரிவு குடிசைப்பகு, எண், சீனிவஎண் மாச்சம்பாளையம் மெயின் ரோடு, எண் அரிஜனகாலனி, எண் மாரபோயர் வீதி, எண் ராசடிராமசாமி கோனார் வீதிஎண், மதுக்கரை ரோடு, எண், அஷ்டலட்சுமி நகர், எண், அசோக்நகர், எண், கஸ்தூரி நகர்எண் குறிச்சிஹவுசிங் யூனிட் டி பிளாக் பேஸ், எண் ஹவுசிங்யூனிட் பேஸ்டிஎக்ஸ்டென்சன், எண் கோண்டி நஎண் குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட்பேஸ்ஏபிளாக், எண் குறிச்சி ஹவுசிங் யூனிட்பேஸ்பி பிளாக, எண் குறிச்சிஎண் குறிச்சி வீட்டுவசதிவாரியம் திட்டம் டி, எண் திருமுருகன் நகர், எண் மதுக்கரை மெயின் ரோடுஎண் இடையார்பாளையம் மெயின்ரோடு, எண் இடையார்பாளையம் ம் தெரு, எண் இடையர்பாளையம் ம் தெரு, எண் இடையரஎண் ,கச்சேரிநஞ்சபோயர்வீதி மாச்சம்பாளையம், எண், ரெட்டியார்காலனி முதல்வீதி சிட்கோ, எண் ரயில்வேஎண் பிள்ளையார்புரம் காந்தி நகர், எண் பிள்ளையார்புரம், எண் பவர்ஹவுஸ் பழனியப்ப கோணார் வீதி, எண் சஎண் செங்கப்ப கோனார் வீதி, சுந்தராபுரம், எண் மாரியப்பகோனார் சந்து மாச்சம்பாளையம், எண் விநாயகர்எண், ஆறுமுககவுண்டர் முதல் குறுக்குத்தெரு, எண், ஆறுமுககவுண்டர் வது குறுக்குத்தெரு, எண், ஆறுமுககஎண், கல்லுக்குழி வீதி, எண், சந்திரகவுண்டர் வீதி, எண் நஞ்சப்ப கவுண்டர் வீதி, எண் கிருஷ்ணப்ப கவுண்எண் முருகா நகர், எண் முருகாநகர் வது குறுக்கு, எண் முருகாநகர் வது குறுக்கு, எண் முருகாநகர் வது குஎண், பேச்சியண்ண தேவர் வீதி, எண், அங்கண்ணத்தேவர்வீதி, எண்,பெருமாள்கோவில்வீதி, எண், சாய்நகர் சிட்எண் ஆண்டாள் தோட்டம் முனிசிபல் லே அவுட் , எண் ஆண்டாள் தோட்டம், எண் காந்தி நகர் வது குறுக்குத் தெரஎண், பொள்ளாச்சி ரோடு, எண் காந்திஜி ரோடு, எண் நஞ்சபோயர் வீதி, எண் பழனிபோயர் வீதி, எண் பட்டிலிங்கமஎண் மாணிக்கசேர்வைவீதி, எண் ரவுண்டு ரோடு, எண், ஜீகே.ஸ்கொயர்லேஅவுட் வதுவீதி, எண் அய்யாசாமி நாயக்கஎண் காந்திஜி ரோடு, எண் காந்திஜி ரோடு உழவர்சந்தை அருகில், எண் காந்திஜி ரோடு பாரதியார் நகர், எண் வஎண் சில்வர் ஜீப்லி வெல் வீதி, எண், அண்ணா நகர் தெற்கு, எண், காந்திஜி ரோடு பாரதி நகர், எண், மாரியம்மன, பாரத் நகர், ,, ரங்கபண்ணாடிவீதி, ,, காத்தமுத்து சந்து, ,, ஆறுமுகமேஸ்திரிலைன், ,, ராமசாமி லைன், ,, முனஎண் நஞ்சுண்டாபுரம்இட்டேரி மெயின்வீதி, எண் நஞ்சுண்டாபுரம் இட்டேரி இரண்டாம் தெரு, எண் நஞ்சுண்டஎண் நஞ்சுண்டாபுரம் இட்டேரி வீதி, எண் பிலால் காலனி, எண் புது இட்டேரி, எண் புதுகாலனி வது வீதி, எண்எண் பொள்ளாச்சி ரோடு, எண் அண்ணாநகர் குடிசை மேற்குபகுதி, எண் குளத்தேரி அண்ணாநகர் கிழக்கு, எண் கோவஎண் குருவைய்ய நாயுடு தோல் ஷாப் வீதி டி.எச், எண் காயிதேமில்லத் காலனி ஆத்துபாலம், எண் காயிதேமில்லஎண் பேச்சியம்மன் கோவில் வீதி, எண் போத்தனூர் மெயின் ரோடு, எண் போத்தனூர் மெயின் ரோடு போஸ்ட் ஆபீஸ்எண் பஜனை கோவில் வீதி, எண் அமரர் எம்.சி.ஆர் நகர், எண் புதுவீதி எக்ஸ்டன்சன் , எண் புது வீதி எக்ஸ்டெனஎண் ஜோதி நகர் முதல் தெரு, எண் ஜோதி நகர் வது தெரு, எண் ஜோதி நகர் வது தெரு, எண் சபரி நகர், எண் எம் ஜி ஆஎண் குருசாமிபிள்ளை வீதி, எண் குருசாமிபிள்ளை வீதி விரிவாக்கம், எண் குருசாமி பிள்ளை வீதி குமரன்எண் முத்தையா நகர், எண் ஆசிரியர் காலனிஎண் இராமானுஜம் நாயுடு வீதி, எண் சாரதாமில் ரோடு செங்கோட்டையா காலனிஎண் பாரதி நகர், எண் தாயம்மாள் லே அவுட்எண் காந்திஜி ரோடு, எண் சாரதா மில் ரோடு, எண் முதலியார் குறுக்குத் தெரு , எண் முதலியார் குறுக்குத்எண் வேளாங்கன்னி நகர், எண் முகமது இஸ்மாயில் வீதி, எண் ஆசிரியர் காலனி இ.பி.காலனி, எண் மஸ்தான்சாய்பஎண் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் வது வீதி, எண் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் வது வீதி, எண் சாரதா மில் ரோடு, எண் சிலோன் காலஎண் வேலாயுதம் சேர்வை லே அவுட் சக்தி நகர், எண் மாரியப்பகோணார் வீதி, எண் அமீர் சாய்பு வீதி, எண் «ஷகஎண் இரயில்வே காலனி, எண் கோல்ப் லிங்க ஏரியா, எண் சாரதா மில் ரோடு, காவலர் குடியிருப்பு, எண் சத்தாரஎண் நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு, எண் சர்ச் ரோடு, எண் கன்னியாஸ்திரி மடம், எண் சின்னம்மாள் வீதி, எண் ரயில்எண் செட்டிபாளையம் மெயின்ரோடு, எண் ஸ்ரீராம்நகர் தெரு கிழக்கு, எண் ஸ்ரீராம்நகர் வீதி மேற்கு, எண்எண் வெள்ளலூர் ரோடு, எண் சேரன் நகர், எண் எட்டர்னிட் எவரெஸ்ட் லிமிட்டெட், எண் சித்தண்ணபுரம், எண் கஎண் கூட்செட் ரோடு, எண் ஆடிட்டர் வீதி, எண் மாந்தோப்பு ஏரியா, எண் கல்லறைச் சேரி ரோடு, எண் ஆஸ்பெஸ்டாஎண் வெள்ளலூர் ரோடு, எண் முதலியார் தெரு, எண்வள்ளுவர் தெருஎண் குரும்பர் காலனி, எண் மதுரைவீரன் கோவில் வீதி, எண் பெருமாள் கோவில் வீதி, எண் பழனியாண்டவர் கோவஎண் சுப்பராயன் முதலியார் வீதி, எண் போயர் வீதி, எண் ரயில்வே காலனிஎண் நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வீதி, எண் நாச்சிமுத்துகவுண்டர்வீதி குறுக்குதெரு, எண் நாச்சிமுத்துகஎண் மேட்டூர் மெயின் ரோடு, எண் மேட்டூர் மெயின் முதல் வீதி, எண் மேட்டூர் மெயின் ரோடு வது வீதி, எண்எண் அரிஜனகாலனி க«ணசபுரம், எண் கார்மேல்நகர் மே, எண் கார்மேல்நகர் கி, எண் அங்கமுத்து கவுண்டர்வீதஎண் மாரியம்மன் கோவில் வீதி, எண் கல்லுக்குழி,சீனிவாச நகர், எண் மதுரைவீரன் கோவில் தெரு, எண் தபால்தெற்குராஜன் வாய்கால் தெரு :, குறிச்சி மெயின்ரோடு :, யாதவதெருகுறிச்சி :, மன்மதன் கோவில்தெரு :, வெள்மேலக்குறிச்சி,மேலத்தெரு :, காளியம்மன் கோவில்தெரு :, அபிராமி அம்மன் கோவில்தெரு :, மாரியம்மன்கோவிமீனம நல்லூர் குடித் தெரு , மீனம நல்லூர் மெயின் ரோடு , வடக்கு குடித் தெரு , வடக்கு மற்றும் கிழக்கதியாகி குப்புசாமி தெரு , நடுவகளப்பால் நடுத் தெரு , நடுவகளப்பால் மேலத் தெரு , தலையாரி தெரு , நடுவவடக்குத் தெரு , தட்டாரத் தெரு , கீழத்ததெரு , அக்ரகாரத் தெரு , சிவன்கோயில் தெரு , தெற்குதெரு ,சிவன் சன்னதி , மெயின் ரோடு , அண்ணா நகர் , மேல தோப்பு , பெருமாள் சன்னதி தெரு , வடக்கு வீதி , தசமேட்டு வயல் பனங்காடு, இந்திராநகர் , குறிச்சி, தெற்குதெரு,வடக்குதெரு,ஜோதிபுரம் சீனிவாசப்புரம்குறிச்சி கீழ்த்தெரு, குறிச்சி வடக்குத்தெரு, குறிச்சி நடுத்தெரு, குறிச்சி மேலத்தெரு, முட்டக்கு, குறிச்சி ஊர் பகுதி, , ரெங்கனூர், , அரிசனதெரு,, குறிச்சி ஊர்பகுதி, , அருந்ததியர் தெரு, , அரிசன காலனி, , ரெங்கனூர், காமராஜபுரம், , ரெங்கனூர் காட்டுவளவு, , ஏ.ஆர். காலனி, குறிச்சிகாட்டுவளவு, , ஆத்துமேடு, அணைமேடு, , திரெளபதியம்மன் கோவில், ரெங்கனூர் வடக்கு காட்டுவளவு, , ரெங்கனூர் தெற்கு காட்டு வளவு, , ஏ.ஆர்.காலனி

குறிச்சி - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
புதுக்கவிகளாக அன்னார் படைத்தவற்றுள் மாரி வாயில் மங்கலக் குறிச்சிப் பொங்கல் நிகழ்ச்சி என்பன வித்துவான்களும் வியந்து பாராட்டியவை
கின்னங் குறித்தடி னே செவி நீயன்று கேட்கச்சொன்னகுன்னங் குறிச்சி வௌ யாக்கி விட்டது கோடுகுழல்சின்னங் குறிக்கக் குறிஞ்சிக் கிழவர் சிறுமிதனைமுன்னங் குறிச்சியிற் சென்றுகல் யாண முயன்றவனே
வயிர் இசை முழக்க மிகு மழை தவழ் குறிச்சி தொரும்மகிழ் குரவையுட் திரியும் வேடிக்கை வேடுவனும்
கோழி குரற்காட்டுதல் ஆழிப் புரிசைக் கலைசைத் தியாக ரடுக்கன்மின்னேசூழிக் களிற்றண்ணன் மார்பணி மாணிக்கச் சோதிகண்டேஊழிப் பொழுது புலர்ந்ததென் றோநள் ளுறுமிரவிற்கோழிக் குலங்கண்மன் கூவா வெழுப்புங் குறிச்சியையே
கணிக்குறவக் குறிச்சியினிற் சிலைக்குறவர்க் கிலச்சைவரக் கயத்தொடுகைப் பிடித்தமணப்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்