தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

சென்னை

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்: , s. the cheeks, கதுப்பு; 2. same as சென்னப்பட்டணம். , s. the cheeks, கதுப்பு; 2. same as சென்னப்பட்டணம்.
உச்சரிப்பு: ceṉṉai ceṉṉai
ஆங்கில விளக்கம்:


சென்னை - உதாரணம்

சென்னை என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு கொடுங்கையூர் பால்பண்ணைத்தெரு கோட்டம் , கொடுங்கையூர் பார்வதிநகர்முதல்தெரு கோட்டம் , கொடுங்கைகாந்திநகர் முதல்தெரு கொய்யாதோப்பு கோட்டம் , காந்திநகர் வதுதெரு கொய்யாதோப்பு கோட்டம் , காந்திநசோலைவாழியம்மன் தெரு கோட்டம் , கீரைத்தோட்டம் கோட்டம் , என் எஸ் கே ரோடு கோட்டம் , என் எஸ் கே சாலைவதநாராயணசாமிதோட்டம்வதுதெரு கோட்டம் , நாராயணசாமிதோட்டம்வதுதெரு கோட்டம் , நாராயணசாமிதோட்டம்வதுசீதாராம்நகர்வதுதெரு கோட்டம் , சீதாராம்நகர்வதுதெரு கோட்டம் , சீதாராம்நகர்வதுதெரு கோட்டம் , சீதவெங்கடேஸ்வராகாலனிவதுதெரு கோட்டம் , வெங்கடேஸ்வராகாலனிவதுதெரு கோட்டம் , வெங்கடேஸ்வராகாலனிவதுஆர் வி நகர்வதுபிரதானசாலை கோட்டம் , ஆர் வி நகர்வதுபிரதானசாலை கோட்டம் , ஆர் வி நகர் வதுதெரு கோட்டசெளபாக்யாஅப்பார்ட்மெண்ட் கோட்டம் , எம் ஆர் எல் வதுதெரு கோட்டம் , எம் ஆர் எல் வதுதெரு கோட்டம் , எமகே கே ஆர் டவுன்வதுகுறுக்குதெரு கோட்டம் , கே கே ஆர் டவுன்வதுகுறுக்குதெரு கோட்டம் , கே கே ஆர் டவுனஜம்புலித்தெரு கோட்டம் , ஜம்புலிநியூகாலனி கோட்டம் , காந்திநகர்வதுதெரு கோட்டம் , காந்திநகர்வதுதமீனாட்சியம்மன்தெரு கோட்டம் , பக்தவச்சலம்தெரு கோட்டம் , நேதாஜிதெரு கோட்டம் , சந்திரன்தெரு கோட்காமராஜர்சாலை கோட்டம்தலைவர்கிருஷ்ணன்தெரு கோட்டம் , தண்டையார்பேட்டைநெடுஞ்சாலை கோட்டம் , தண்டையார்பேட்டைகுறுக்குசயூனியன்கார்பைடுகாலனிவதுதெரு கோட்டம் , யூனியன்கார்பைடுகாலனிவதுதெரு கோட்டம் , யூனியன்கார்பைடவதுமெயின்ரோடு கோட்டம் , தெற்குநிழற்சாலை கோட்டம் , முத்தமிழ்நகர்பிளாக் வதுதெரு கோட்டம் , முத்தமுத்தமிழ்நகர் வதுபிளாக்மேற்குநிழற்சாலை, முத்தமிழ்நகர் வதுபிளாக் வதுதெருகொடுங்கையூர், முத்கொடுங்கையூர் காலனிஅம்பேத்கார் தெரு கோட்டம் , கொடுங்கையூர் அம்பேத்கார் வது குறுக்கு, முத்தமிழமுத்தமிழ்நகர் வதுபிளாக் வதுதெரு, முத்தமிழ்நகர் வதுபிளாக் வதுதெரு, முத்தமிழ்நகர் பிளாக் வதுதமுத்தமிழ்நகர் வதுபிளாக் கிழக்குஅவின்யுரோடு, முத்தமிழ்நகர் வதுபிளாக் வது மெயின்ரோடு, முத்தமிமுத்தமிழ் நகர் வது பிளாக் வது தெரு கோட்டம் , முத்தமிழ்நகர் வது பிளாக் வது தெரு கோட்டம் , முத்தமிமுத்தமிழ்நகர் வது பிளாக் வது தெரு கோட்டம் , முத்தமிழ்நகர் வது பிளாக் வது தெரு கோட்டம் , முத்தமிகாமாட்சியம்மன் தெரு கோட்டம் , கருணாநிதி தெரு கோட்டம் , கருணாநிதி தெரு வதுகுறுக்குதெரு கோட்டம் ,திருவள்ளூவர் நகர் வதுமெயின்ரோடு, திருவள்ளூவர் நகர் வதுபிரதானசாலை, திருவள்ளூவர் நகர் வதுபிரததிருவள்ளூவர் நகர் வதுதெரு, திருள்ளூவர் நகர் முதல்தெரு வதுபிரதானசாலை, திருவள்ளூவர் நகர் வதுதெவிவேகானந்தர் வது தெரு கோட்டம் , விவேகானந்தர் வது தெரு கோட்டம் , விவி கிரி தெரு கோட்டம் , சஞ்சய்காசிட்கோ நகர், மீனாம்பாள் சாலை, ஒளவையார் தெரு, வாசுகி நகர் முதல் மெயின் ரோடு, வாசுகி நகர் வது தெரு,எம்.ஆர்.நகர் முதல் தெரு, எம்.ஆர்.நகர் வதுதெரு, எம்.ஆர். நகர் முதல் பிரதானசாலை, ட்டி.எச்.ரோடு, சென்னகவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வதுபிளாக், டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்சாலைகவியரசு கண்ணதாசன்நகர் வதுபிளாக், கவியரசுகண்ணதாசன்நகர்வதுதெரு வதுபிளாக், கவியரசுகண்ணதாசன்நகுப்புசாமிதாசர் தெரு, குப்புசாமி தாஸர் தெரு, அம்மன்கோயில்தெரு, குலசேகரதாஸ் தெரு, முன்டியம்மன்மறைமலை அடிகள் தெரு கோட்டம் , சிவராஜ் தெரு கோட்டம் , சிவசண்முகம் தெரு கோட்டம் , திருவிக தெரு கோட்டகவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வது பிளாக் வது பிரதான சாலை, வியரசு கண்ணதாசன் நகர் வது பிளாக் வது பிரதானசெல்வபெருமாள் கோயில் தெரு, ஓம் சக்தி வினாயகர் கோயில் தெரு, சோலையம்மன் கோயில் தெருஎம் ஆர் நகர் வது மெயின் ரோடு கோட்டம் , எம் ஆர் நகர் வது மெயின் ரோடு கோட்டம் , எம் ஆர் நகர் வது குறுலட்சுமி நகர் வடிவுடை அம்மன் தெரு கோட்டம் , லட்சுமி நகர் சலசத்தம்மன் தெரு கோட்டம் , லட்சுமி அம்மஅபிராமி அவென்யு வது தெரு, அபிராமி அவென்யு வது தெரு, அபிராமி அவென்யு வது தெரு, அபிராமி அவன்யு வதுகவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வது பிளாக் வது தெரு கோட்ட, கவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வது பிளாக் வது தெரு கோடிவிகே லிங்க் ரோடு கோட்டம் , டிவிகே லிங்க் ரோடு அன்னை சந்தியா நகர் கோட்டம் , போஸ் தெரு கிருஷ்ணமூசுப்பிரமணி தெரு, பாலாஜி தெரு, கவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வதுபிளாக் மசூதி தெரு, கவியரசு கண்ணதாசன் நககவியரசுகண்ணதாசன்நகர்வதுபிளாக்மெயின்ரோடுகோட்டம் , கவியரசுகண்ணதாசன்நகர் வது பிளாக் அபிராமிகவியரசுகண்ணதாசன்நகர்பிளாக்வதுபிரானசாலை, கவியரசுகண்ணதாசன்நகர்பிளாக்வதுதெரு, கவியரசுகண்ணதகவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வதுபிளாக் வது தெரு, கவியரசு கண்ணதாசன் நகர் வதுபிளாக் வதுதெரு, கவியரசு கசத்தியவாணி முத்து தெரு கோட்டம் , இரட்டைமலை சீனிவாசன் தெரு கோட்டம் , ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு கோட்டம்திருவள்ளூவர் தெரு கொடுங்கையூர் கிழக்கு, செயின்ட் ஆண்ட்ரூஸ் தெரு, செயின்ட்பால்தெருலீபனோன்புரபாரதியார் தெரு கோட்டம் , பார்த்தசாரதி ரெட்டி தெரு கோட்டம் , அம்பேத்கார் தெரு கோட்டம் , அம்பேத்கசின்னதம்பிரான் தெரு, அ.பொ.அரசு தெரு, அ.பொ.அரசு வதுகுறுக்குதெரு, அ.பொ.அரசு வதுகுறுக்குதெரு, அ.பொ.அரஅண்ணாசாலை கோட்டம் , அண்ணாசாலை வது குறுக்கு தெரு கோட்டம் , கந்தசாமி கோயில் காலனி தெரு கோட்டம் , மணகண்ணபிரான் கோயில் தெரு கோட்டம் , சிவசங்கர முதலியார் தெரு கோட்டம் , ராஜ்வேல் தெரு கோட்டம் , ஆர்டிராஜரத்தினம்நகர்தமிழ்நாடுகுடிசைமற்றும்எபிளாக்கோட்டம, ராஜரத்தினம் நகர் தமிழ்நாடு குடிசை மாறராஜரத்தினம் நகர் ஐபிளாக் வதுதெரு, ராஜரத்தினம் நகர் ஐபிளாக் வதுதெரு, ராஜரத்தினம் ஐபிளாக் வதுதெராஜரத்தினம் நகர் கோட்டம்விவேகானந்தர் தெரு, திருவள்ளுவர் தெரு, வ ஊ சி தெரு, வலம்புரி வினாயகர் கோயில் தெரு, காமராஜ் தெரு,சண்முக சுந்தரம் தெரு, வீரமாமுனிவர் தெரு, திவாகர் நகர், ரத்தினம்மாள் காலனி, பிள்ளையார் கோயில்எண் பிரேம் நகர், எண் பாரதி தெரு, எண் இளங்கோ தெரு, எண் காவேரி தெரு, எண் சத்தியமூர்த்தி தெரு, வதுரைராஜ் தெரு, நாவலர் தெரு, நாவலர் நெடுஞ்சாலை, அனந்தராமகிருஷ்ணன் தெரு, குலசேகரன் தெரு,ஸ்ரீராமர் தெரு, வி ஜி என் தெரு, சத்தய மூர்த்தி தெரு தேவராஜ் நகர், பெரியார் தெரு, ராமகிருஷ்ணா தெஜனகராஜ் தெரு, எம் ஜி ஆர் சாலை, நேருநகர் பிரதான சாலை, நேரு நகர் வது குறுக்கு தெரு, நேருநகர் வது கதசரதபுரம் வது தெரு, தசரதபுரம் வது தெரு, தசரதபுரம் வது தெரு, தசரதபுரம் வது தெரு, தசரதபுரம் வது தகலைஞர் கருணாநிதி நெடுஞ்சாலை,சாலிகிராமம், ஆகாய கன்னியம்மன் கோயில் தெரு,சாலிகிராமம், ஸ்ரீராமலநேதாஜி தெரு,சாலிகிராமம், திருவள்ளுவர் தெரு,சாலிகிராமம், வ ஊ சி தெரு,சாலிகிராமம், வி பி அகிலன் தஅருணாசலம் ரோடு,சாலிகிராமம், செந்தில் ஆண்டவர் தெரு,சாலிகிராமம், நடராஜன் தெரு,சாலிகிராமம், கே ஜமா பொ சி தெரு,சாலிகிராமம், அரங்கநாதன் தெரு,சாலிகிராமம், ராஜாஜி தெரு,சாலிகிராமம், அழகிரி சாமி தஅண்ணா தெரு,சாலிகிராமம், ஜீவா தெரு,சாலிகிராமம், சாஸ்திரி தெரு,சாலிகிராமம், தில்லையாடி வள்ளியமநவநீதம்மாள் தெரு,சாலிகிராமம், எம்.ஜி.ஆர் தெரு,சாலிகிராமம், துரை அரசன் தெரு,சாலிகிராமம், ஸ்டேடபுஷ்பா காலனி,சாலிகிராமம், நல்லான் தெரு,சாலிகிராமம், தம்பா தெரு,சாலிகிராமம், காவேரி தெரு,சாலிகபாரதிதாசன் தெரு,சாலிகிராமம், விவேகானந்தா தெரு,சாலிகிராமம், வி பி தசரதன் தெரு,சாலிகிராமம், அபுவேலாயுதம் காலனி வது மெயின் ரோடு,சாலிகிராமம், வேலாயுதம் காலனி வது மெயின் ரோடு வது குறுக்கு தெரகங்கப்பா தெரு,சாலிகிராமம், சீத்தம்மாள் தெரு,சாலிகிராமம், ஹமீதியா மசூதி தோட்டம் வது தெரு,சாலிபார்த்தசாரதி தெரு,சாலிகிராமம், பொன்னியம்மன் கோயில் தெரு,சாலிகிராமம், ஜானகிராமன் தெரு,சாலிகிஆற்காடு ரோடு கதவு எண் முதல் வரை,சாலிகிராமம்,, ஆற்காடு ரோடு புதிய எண் முதல் வரை,சாலிகிராமம், முதபானுமதி இராமகிருஷ்ணா தெரு,சாலிகிராமம், கண்ணம்மாள் தெரு பரணி காலனி,சாலிகிராமம், கஜேந்திரா காலவிஜயராகவபுரம் வது தெரு,சாலிகிராமம், விஜயராகவபுரம் வது குறுக்கு தெரு,சாலிகிராமம், கந்தப்பர் தவிஜயராகவபுரம் வது தெரு,சாலிகிராமம், விஜயராகவபுரம் முதல் தெரு,சாலிகிராமம், விஜயராகவபுரம் வதுகன்னிகாபுரம்,கே.கே.நகர், கன்னிகாபுரம் வது தெரு,கே.கே.நகர், கன்னிகாபுரம் வது தெரு,கே.கே.நகர், கன்பாலசுப்ரமணியசாலை,கே.கே.நகர், கன்னிகாபுரம் வதுதெரு,கே.கே.நகர், கன்னிகாபுரம் வதுதெரு,கே.கே.நகர்தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் வாரிய குடியிருப்,கே.கே.நகர், டாக்டர் ராமசாமி சாலை,கே.கே.நகர், மாடல் ஹவுஸஜீவானந்தம் சாலை,கே.கே.நகர், பொப்பிலி ராஜா சாலை,கே.கே.நகர், கலிங்கா காலணி,கே.கே.நகர், ரிசர்வ் வங்கிஅரசினர் அலுவலர் குடியிருப்பு இராமசாமி சாலை,கே.கே.நகர், பன்னீர்செல்வம் சாலை,கே.கே.நகர், வது செக்புதிய குடியிருப்பு வது செக்டர்,கே.கே.நகர், ஏ பிளாக் சிவலிங்கபுரம்,கே.கே.நகர், பி பிளாக் சிவலிங்இ பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சிவலிங்கபுரம்,கே.கே.நகர், எப் பிளாக் டிஎன்சிபி குடியிருப்பு சவதுதெரு,வதுசெக்டர் சிவலிங்கபுரம்,கே.கே.நகர், வதுதெரு,வதுசெக்டர் சிவலிங்கபுரம்,கே.கே.நகர், வதுதடபுள் டாங்க் காலனி,கே.கே.நகர், எல்.ஐ.சி.குடியிருப்பு,கே.கே.நகர், சி.பி.ஐ.குடியிருப்பு,கே.கே.நகர், வசி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் ,கே.கே.நகர், சி பி டபுள்யூ டி குடியிருப்புகள் ,கே.கே.நகர், சி பிசி.பி.டபிள்யூடி.குடியிருப்புகள்,கே.கே.நகர்சிப்பி.டபிள்யூ.டி குடியிருப்புகள்,கே.கே.நகர்நேரு தெரு,கே.கே.நகர், சேக்கிழார் வது தெரு,கே.கே.நகர், தியாகி குப்பன் தெரு,கே.கே.நகர், சேக்கிழார்திரு.வி.கா தெரு,கே.கே.நகர், சுரேந்திரன் தெரு,கே.கே.நகர், அன்னை பத்மாவதி தெரு,கே.கே.நகர், சீத்தக்கசங்கரலிங்கணார் தெரு,கே.கே.நகர், ஜீவானந்தம் தெரு,கே.கே.நகர், காமராஜர் தெரு,கே.கே.நகர், தொல்காப்பியஒளவையார் தெரு சூளைபள்ளம்,கே.கே.நகர், ஒளவையார் தெரு,கே.கே.நகர், வேலு நாச்சியார் தெரு,கே.கே.நகர், கஅண்ணா தெரு,கே.கே.நகர், சரஸ்வதி தெரு,கே.கே.நகர், கென்னடி தெரு,கே.கே.நகர், நெடுஞ்செழியன் தெரு,கே.கே.நஎன் எஸ் சி போஸ் தெரு எம் ஜி ஆர் நகர்,கே.கே.நகர், நாகத்தம்மன் தெரு சூளைபள்ளம்,கே.கே.நகர், நாகத்தம்தாமோதரன் தெரு,கே.கே.நகர், தாமோதரவிநாயகர் கோயில் தெரு,கே.கே.நகர், ஊமைதுரை தெரு,கே.கே.நகர், அங்காளசோனியாகாந்தி தெரு,கே.கே.நகர், பிரியங்காகாந்தி தெரு,கே.கே.நகர், கிருஷ்ணன் வது தெரு,கே.கே.நகர், கிராணிஅண்ணாநகர் குடிசைமாற்றுவாரியம் குடியிருப்பு,கே.கே.நகர், ராணி அண்ணா நகர் குடிசை மாற்று வாரபிளாக் ராணி அண்ணா நகர்,கே.கே.நகர், பிளாக் ராணி அண்ணா நகர், பிளாக் ராணி அண்ணா நகர்,கே.கே.நகர், பிராணிஅண்ணாநகர்குடிசைமாற்றுவாரியகுடியிருப்பு,கே.கே.நகர், ராணி அண்ணாநகர் குடிசை மாற்று வாரிய கவது செக்டர் வது தெரு,கே.கே.நகர், வது செக்டர் வது தெரு,கே.கே.நகர், வது செக்டர் வது தெரு,கே.கே.நகர், வஅசோக் காலனி,கே.கே.நகர், சங்கீதா காலனி,கே.கே.நகர், பி.டி ராஜன் சாலை,கே.கே.நகர், செளபாக்கிய காலனி,கே.வதுசெக்டார் வதுதெரு,கே.கே.நகர், வதுசெக்டார் வதுதெரு,கே.கே.நகர், வதுசெக்டார் வதுதெரு,கே.கே.நகர்,வதுசெக்டர்.வதுதெரு,கே.கே.நகர், ஆர். கே. சண்முகம்சாலை,கே.கே.நகர், ஆர்.கே.சண்முகம் சாலை கலா பிளாட்ஸவள்ளல் பாரி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், கலைவாணர் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், வி.பிஅகிலன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர்,அழகிரிதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அன்பழகன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், ஸ்டண்ட் சோமுதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், மருதுநெடுஞ்செழியன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர்வள்ளலார் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், நக்கிரன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், குறிஞ்சி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அண்ணாஅம்பேத்கார் காலனி குடிசை பகுதி,எம்.ஜி.ஆர் நகர்அம்பேத்கார் காலனி குடிசை பகுதி,எம்.ஜி.ஆர் நகர்சிவவிஷ்ணு கோயில் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பாரதியார் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், புத்தர் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகபாளை தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், நெய்தல் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், மருதம் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், முல்லை தெரு,எகே கே சாலை,எம்.ஜி.ஆர் நகர், தங்கவேல் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அஞ்சுகம் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், கம்பர் தெஐயப்பா நகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர், வி.என். ஜானகி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், மா.பொ.சி. தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், தேவராபுகழேந்தி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், இந்திரா காந்தி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பாலகிருஷ்ணா தெரு,எம்.ஜி.ஆர்சப்தகிரி காலணி,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பாபு ராஜேந்திரபிரசாத் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், வி.வி.கிரி தெரு,எம்.ஜஅன்னை சத்யாதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பம்மல் நல்லதம்பி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர்தந்தை பெரியார் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், கட்டபொம்மன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர்ஏசுநாதர் ஆலையம் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அண்ணல் காந்தி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், திருவள்ளுவர் தெரு,எம்.கே.ஆர்.ராமசாமிதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், விவேகானந்தர்தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், ராணிஅண்ணாதுரைதெரு,எம்.ஜி.ஜாகீர் உசேன் வது தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், ஜாகீர் உசேன் வது தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர்குண்டலகேசிதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், திருஞானசம்பந்தர்தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், கரிகாலன்தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நமணிமேகலை தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், சுந்தரர் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், ஒளவையார் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், சிலபகாமராஜர் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அன்னை சத்யாநகர் வது குறுக்கு தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அன்னை சத்யா நகஅன்னைசத்யா நகர் வது தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அன்னைசத்யா நகர் வது தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அன்னை சத்யா நநேதாஜி நகர் முதல் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், நேதாஜி நகர் வது தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், நேதாஜி நகர் வது தெருபிரம்மாவதி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அம்மன் கோயில் குறுக்கு தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், எம்.எம். ராமசாமி தெபிள்ளையார்கோயில்தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பிள்ளையார் கோவில் தெரு டி.எஸ் அடுக்குமாடி,எம்.ஜி.ஆர் நகரபிள்ளையார் கோயில் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், நியுடெக்இந்திராகுடியிருப்பு,எம்.ஜி.ஆர் நகர்சஞ்சய்காந்தி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், வேலு தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், சுந்தரம் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், மங்கஅஞ்சுகம்நகர் வதுதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அஞ்சுகம்நகர் வதுதெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், அஞ்சுகம்நகர் வதுதெதிலகர் தெரு திருநகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர், காசி எஸ்டேட்,எம்.ஜி.ஆர் நகர்காஞ்சி நடராஜன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், ராமச்சந்திரன் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், ரத்தினம் தெரு,எம்.ஜி.ஆரகலைவாணர் தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், இளங்கோ தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், வ உ சி தெரு,எம்.ஜி.ஆர் நகர், நக்கீரர் தகரிகாலன் தெரு பாரிநகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பாரதி தெரு பாரிநகர்,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பெரியார் தெரு திருநேரு அவென்யூ,எம்.ஜி.ஆர் நகர், எச்.ஐ.ஜீ. குடியிருப்புகள் பாரதிதாசன்காலனி,எம்.ஜி.ஆர் நகர், பாரதிதாபாரதிதாசன்காலனி,எம்.ஜி.ஆர் நகர், சி.பி.ஐ குடியிருப்புகள்,எம்.ஜி.ஆர் நகர், சி.பி.டபுள்யூடி குடியிபெரியார் நகர் வது தெரு, பெரியார் நகர் வது குறுக்கு தெரு, பெரியார் நகர் வது தெரு, பெரியார் நகர்தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருபதமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம்அம்பேத்கார் நகர் க.எண் முதல் வரைஅம்பேத்கார் நகர் க.எண் முதல் வரைஅம்பேத்கார் நகர் க.எண் முதல் வரைஅம்பேத்கார் தெரு க.எண் முதல் வரைஅம்பேத்கார் நகர் க.எண் முதல் வரைஎன் ஜி ஓ காலனி வது மெயின் ரோடு, என் ஜி ஓ காலனி வது மெயின் ரோடு, என் ஜி ஓ காலனி வது குறுக்கு தெரு, எஎண் திரு வி க தெரு நேரு நகர், எண் திருவள்ளுவர் தெரு நேரு நகர், இளங்கோ தெரு நேரு நகர், ஒளவையார் தெஎண் காந்தியார் தெரு நேரு நகா
acharapakkam - adirampattinam - agra - ahmedabad - ahobilam - ajmer - akola - alangudi - alleppey - amarnath - ambattur - ambur - anantapur - andaman - arakkonam - arani - aranthangi - ariyalur - ashtamudi - athirapally - attur - auroville - avadi - badrinath - bangalore - bapatla - baroda - batlagundu - belgaum - bellary - bhadrachalam - bhavani - bhimavaram - bilaspur - bodinayakanur - chandigarh - chengalpattu - cheyyar - chidambaram - cochin - coimbatore - cuddalore - cuddapah - cumbum - darjeeling - dehradun - delhi - dharapuram - dharmapuri - dharwad - dibrugarh - dimapur - dindigul - durgapur - egmore - eluru - ennore - ernakulam - erode - gandhidham - gandhinagar - gaya - giddalur - gingee - goa - guntur - guruvayur - guwahati - gwalior - hampi - haridwar - hassan - hindupur - hogenakkal - hospet - hosur - hubli - hyderabad - idukki - imphal - indore - jaipur - jalpaiguri - jammu - jhansi - jodhpur - jolarpet - kalahasti - kambam - kanchipuram - kanyakumari - karaikudi - karur - khammam - kodaikanal - kollur - kovalam - krishnagiri - kullu - kumbakonam - kurnool - ladakh - leh - lucknow - ludhiana - madurai - mahabalipuram - manali - mantralayam - mayiladuthurai - melmaruvathur - mettupalayam - minjur - mumbai - munnar - muttukadu - mysore - nagapattinam - nagercoil - nagore - nagpur - namakkal - nellore - neyveli - nizamabad - noida - ongole - ooty - palakkad - palani - patna - perambalur - periapalayam - pichavaram - pillayarpatti - pollachi - pondicherry - proddatur - pudukkottai - pune - puttaparthi - raichur - rajapalayam - rameshwaram - rameswaram - renigunta - rishikesh - rourkela - sabarimala - salem - samayapuram - sathanur - satna - sengottai - shimla - shimoga - shirdi - solapur - srinagar - sriperumbudur - srisailam - sullurpet - tambaram - tanjore - thanjavur - thirukadaiyur - thiruthani - tirupati - tiruvannamalai - trichy - trivandrum - tuticorin - udumalpet - vaitheeswaran_koil - valparai - vaniyambadi - vathalakkundu - vedanthangal - vedaranyam - velankanni - vellore - villupuram - wayanad - yelagiri - yercaud - yeshwantpur

சென்னை - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
உள்ளுறை அட்டவணைக்குத் திரும்ப ஏழாம் அத்தியாயம்பத்மாபுரம் சென்னைப் பட்டினத்தின் ஒரு புதிய பகுதியான பத்மாபுரத்தைப் பற்றி அறியாதவர்கள் அறியாதவர்களே ஆவர்
ஜாதகம் பொருத்தமாக இருந்து மற்ற எல்லா விஷயங்களும் பேசித் திருப்திகரமாக முடிந்துவிட்டால் பெண்ணைக் கூட்டிக் கொண்டுவருவதில் என்ன கஷ்டம் இருக்கப்போகிறது சென்னைப் பட்டணம் என்ன காடா பாலைவனமா நான் பட்டணம் பார்ப்பதற்கு என்று அழைத்து வந்தாலும் போச்சு
தாரிணியும் சென்னை மாகாணத்தைப் பற்றிப் பல விஷயங்கள் ராகவனிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினாள்
ஆனால் சென்னையில் பத்மலோசன சாஸ்திரி வீட்டுக்குப் போய் மாப்பிள்ளைப் பையனைப் பார்த்ததின் காரணமாக அவருக்குக் கொஞ்சம் உற்சாகம் ஏற்பட்டிருந்தது
ஆகவே சென்னையிலிருந்து பம்பாய்க்குப் புறப்பட்டபோது கிட்டாவய்யர் உற்சாகமாயிருந்தார்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்