தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

தஞ்சாவூர்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்: , தஞ்சை, s. Tanjore. , தஞ்சை, s. Tanjore.
உச்சரிப்பு: tañcāvūr tañcāvūr
ஆங்கில விளக்கம்:


தஞ்சாவூர் - உதாரணம்

தஞ்சாவூர் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு அகிலாம்பாள் பேட்டைகடை தெரு , பள்ளியக்ரஹாரம் ரோடு , பள்ளியக்ரஹாரம் மேலத்தெரு , பள்ளியக்ரஹாரம் வபள்ளியக்ரஹாரம் தெற்கு தெரு , கும்பகோணம் ரோடு , ஆதிதிராவிடர் தெரு , பள்ளியக்ரஹார சின்ன ஆதிதிராவஆனந்தவள்ளி அம்மன் கோயில் வடக்கு சந்து , ஆனந்தவள்ளி அம்மன் கோயில் தெற்குத் தெரு , அன்னச் சத்திரமநீத்துக்காரத்தெரு , கொடைக்காரத் தெரு , கல்லுகார தெரு , கீழநீத்துக்காரத் தெரு , செங்கல்காரத்தெரகுளத்துமேட்டு தெற்குத் தெரு , குளத்துமேட்டு வடக்குத் தெரு , கீரைக்காரத் தெரு , பத்துகட்டு ஆதிதிசெல்லியம்மன் கோவில் தெரு , தண்டாயுதபாணி மடவிளாகம் , முதலி தெரு , பாப்பார சின்னையா பிள்ளை தெரு , கசுங்காந்திடல் பெரிய ஆதிதிராவிடர் தெரு , சுங்காந்திடல் சின்ன ஆதிதிராவிடர் தெரு , அரிக்காரத் தெசுங்காந்திடல் மேலத் தெரு , சுங்காந்திடல் வடக்குத் தெரு , சுங்காந்திடல் கிழக்குத் தெரு , சுங்காநமேலத் திருவையாறு ரோடு , ¬ஜன மூப்பத் தெரு , மேல வெள்ளாளத்தெரு , கீழ வெள்ளாளத்தெரு , சீரங்க கொத்தன்செல்லபிள்ளையார் கோவில் தெரு , கரந்தை ஓத்தை தெரு , மந்தாரடி தெரு , மீனாட்சி அம்மன் கோவில் மடவிளாகசேஷய்யா சாஸ்திரி ரோடு , தட்டிமால் சந்து , குஜிலியங்குளம் மராட்டியத் தெரு , குஜிலியங்குளம் வடகரைவலம்புரி ஆதிதிராவிடர் தெரு , வலம்புரி தெரு , குருவிக்கார வடக்குத் தெரு , குருவிக்கார ஆதிதிராவிடஓந்தாச்சி கொத்தன் தெரு , மல்லுக செட்டித் தெரு , பெத்தநாயக்கன் சந்து , தட்டான் குளம் தெரு , பூக்குகாசி பண்டிதர் குளம் , வடுகர் தெரு , மேட்டு தெரு , வாய்க்கான்காரத்தெரு , கிருஷ்ணன் கோவில் எடத்தெருவடக்கு மெயின் தெரு , நாராயணப்பா சந்து , சிரேஸ் சத்திரம் ரோடு வடக்கு வாசல் , ரோகினி சாலை , வடக்கு வீசிரேஸ் சத்திரம் ரோடு , வடக்கு அலங்கம்பொந்திரி பாளையம் ஆதிதிராவிடர் தெரு , பொந்திரி பாளையம் ரோடு கங்கா நகர்வடக்குஅலங்கம் , வடக்கு அலங்கம்கொடிமரத்து மூலை , சுண்ணாம்பு காளவாய் ரோடுகாசிபிள்ளையார் கோவில் தெரு , ஏ.ஓய்.ஏ நாடார் ரோடு மேற்கு , சிரேஸ் சத்திரம் ரோடு , யாகூப்பியா தெரு ,பழைய திருவையாறு ரோடு , பழைய நெல்லுமண்டி தெரு , யாகூப்பியா தெரு , நெல்லுமண்டி சந்து , கீத்துக்காரதபாலோபா நந்தவனம்ஏ.ஓய்.ஏ நாடார் ரோடு , வடக்கு ரோகினி தெரு பாகம் , மதுரை வீரன் கோயில் நடுலைன் , வடக்குவாசல் , ராமர் காகும்பகோணத்தான் தெரு , முள்ளுக்கார ஆதிதிராவிடர் தெரு , கும்பகோணத்தாள் சந்து , முள்ளுக்காரத் தெரடவுன்போலீஸ் ஸ்டேசன் ரோடு , காவலர் குடியிருப்புபூமால் ராவுத்தன் கோவில் சன்னதி தெருபூமால்ராவுத்தன் கோவில் தெருதாசப்பன் ராயக்கன் தெரு , குறிச்சி புதுத்தெரு , டபீர்குளம் மராட்டியத்தெரு கீழவாசல், குறிச்சி சுகுறிச்சி குட்டைக்காரதெரு , குறிச்சி தெற்கு தெரு , குறிச்சி வடக்கு தெரு , திரெளபதி அம்மன் கோவில்கயத்துக்கார தெரு , பிள்ளையார் கோயில் வார்காரத் தெரு , ஓத்தை வார்க்காரத் தெரு , இரட்டை வார்க்காரடபீர்குளம் ரோடு , பெரியகுரும்பை தெருபழைய மாரியம்மன் கோவில் தெருகவாடிக்காரத் தெரு , குருவாம்பாள் ஒட்டக்காரத் தெருசின்னகடைத்தெரு , சுண்ணாம்புகாரத்தெரு , கரம்பைவடக்குத்தெரு , கரம்பைதெற்குத்தெருகரிய ஆதிதிராவிடர் தெரு , கரம்பை ஆதிதிராவிடர் தெரு , கரம்பை குயவர் தெரு , சாலைக்கார ஆதிதிராவிடர்சின்ன அரிசிக்காரத் தெரு , ஒத்தைத்தெரு , இடையர் தெரு , கண்ணாடிக்காரத்தெரு , சுண்ணாம்புகாரத்தெரு ,பெரிய அரிசிக்காரத் தெரு , பெரிய சாலை ரோடு , சின்ன இடையர் தெருராமசாமி பேட்டை தெரு , வாடிவாசல் வைக்கோல்காரத் தெருஆடக்காரத்தெரு , கண்டிராஜாஅரண்மனைஆட்டுமந்தை முஸ்லீம் தெரு , கீழவாசல் பழைய மீன் மார்க்கெட் ரோடு , படைவெட்டியம்மன் கோவில் தெருஆட்டுமந்தை தெரு , ராவுத்தா பாளையம் தெரு , முஸ்லீம்தெரு எம்சாவடி , ராவுத்தாபாளையம்சையத்அலிபாட்சா தெற்குத்தெரு , பழைய நெல்லுமண்டி கீழத்தெரு , சாமியாப்பிள்ளை தெரு , முத்து சிங்க சபெரிய குரும்பர் தெரு , வடக்கு கொட்டைக் கொல்லைத் தெரு , பழைய நெல்லுமண்டி மேலத்தெரு , சையது அலிபாடசின்னையாபிள்ளை தெரு , மருதையாபிள்ளை தெரு , N.S.டீ.காலணிகொள்ளுபேட்டைத் தெருதகட்ராவ் அப்பா சந்து , மல்லனப்பா சந்து , விக்டோபா கோவில் சந்து , பட்டுக்கோட்டை காடேராவ் சந்து , தராவ்பகதூர் ஏ.ஒய்.ஏ. நாடார் ரோடு , வண்டிபேட்டைத்தெரு , கீழவாசல் கடைத் தெருகீழ அலங்கம் , அம்பேத்கார் நகர் , லூர்து நகர், , திருவள்ளுவர் நகர்நாகமர சந்து , வெள்ளப்பிள்ளையார் கோவில் சன்னதி தெரு , தத்தோஜியப்பா சந்து , மணிகண்டேஸ்வரர்சாமி கோகொத்தன் சந்து , பொன்னாப் பிள்ளை சந்து , அரசமரம் சந்து , கிருஷ்ணபிள்ளை சந்து , தெற்கு அலங்கம் திருவடக்கு மெயின் வீதி , செண்பகவள்ளி அம்மாள் சந்து , லாடக்கார சந்துஇந்திராணி அக்கா சந்து , வடக்கு ஆஜாரம் , கண்ணடியன் சந்து , சாரட் அப்பாராவ் சந்து , வைத்தியலிங்க கொசிவாராமபிள்ளை சந்து , மேளக்கார சந்து , கன்சர் கோட்டை சந்து , கங்கா சந்து , தெலுங்கு செட்டித் தெருராஜகோபால்சாமி கோயில் தெரு , ரெத்தினகார பண்டிதர் சந்து , காவேரியக்கா சந்து , கிட்டப்பா வட்டாரம் ,வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் மேற்குமடவிளாகம் , வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் தெற்குமடவிளாகம் , வெங்கடேகவி சந்து , காக்கா வட்டாரம் , அப்ஜண்ணா வட்டாரம் , பாப்பன்னாசந்து , விஸ்வாம்பரபண்டிதர்சந்து , தேவாசேவு அமிர்தம் பிள்ளை சந்து நார்மண்டி , கசாப்புக் கடைசந்து , நெல்லு மண்டித்தெரு , லஸ்கர் பஜார் சநகாளேராவ் அப்பா சந்து , கிருஷ்ணப்பா சந்து , குப்பண்ணப்பா சந்து , சங்கரப்பா வாத்தியார் சந்து , பஞ்சமேலஅலங்கம் , பச்சண்ணாசந்து , அய்யாவையர் சந்து , காமாட்சியம்மன் கோவில் சந்து , போலீஸ் ராமசாமி நாயபாலோபா சந்து , சின்னபியாலு சந்து , பெரியபியாலு வீதி , ராமச்சந்திரா தவே சந்து , தட்டார சந்து , வளையலமேலவீதி பாகம் , சுப்பராயபட் சந்து, , ராமுஅய்யர்சந்துகம்போஸ்ட் டெப்போ ரோடு , மேல அலங்கம் , தமதம மேடை , மேல அலங்கம் முருகன் காலனி , மேல அலங்கம் கோட்டை வளமேல அலங்கம் பாகம் , கண்டிதாவுத்தா சந்துசீனிவாசபுரம் கிரி ரோடு , ராஜாஜி ரோடு , கிரிரோடு விரிவாக்கம் , ராஜன் ரோடு சீனிவாசபுரம் , ரெட்டிபாளகாமராசர்ரோடு சீனிவாசபுரம் , ராஜராஜன் சோழன் நகர்சீனிவாசபுரம்பிரதாப் சிம்மபுரம் , சீனிவாசபுரம் மேலத் தெரு , சேவப்ப நாயக்கன் வாரி மேல்கரை , பிரதாப சிம்மபுரம் ,சேப்னாவாரி கீழ்கரை , சேப்னாவாரி தென்கரை வது தெரு , சேப்னாவாரி நடுகுளம் படுகை , சேப்னாவாரி தென்கசேப்பனவாரி தென்கரை வது தெரு , சேப்பனவாரி தென்கரை முதல்தெரு , நடுக்குளம் ஆம்தெரு சேப்பனவாரிமுத்தோஜியப்பா சந்து , எல்லையம்மன் கோவில் தெரு , கோபால முதலியார் சந்து , ஜவுளி செட்டி தெரு , சட்டைதொப்புள்பிள்ளையார் கோவில் சந்து , நாணயக்கார செட்டி தெரு , சோன்ஜியப்பா சந்துஎல்லையம்மன் கோயில் தெரு , தெற்குஅலங்கம் , தெற்குவீதிவரகப்பைய்யர் சந்து , குப்புசாமி மொய்தோராவ் சந்து , அண்ணாப்பிள்ளை சந்து , மாட்டு மேஸ்திரி சந்து ,சாமான்தான் குளம் சந்து , தட்சிணாப் பொடி சந்து , பட்கோசாமி வட்டாரம் , அரண்மனை காம்பவுண்ட் , தாஸ் தமுதுபோகி சுப்புராய பிள்ளை சந்து , ராப்சே காடிகேராவ் சந்து , கீரைக் கடை சந்து , மேளக்கார சந்துயுனானி வைத்தியர் சந்து , சுல்தான் ஜீயப்பா சந்து , கம்மங் கொல்லை , அறிஞர் அண்ணா சாலை , சின்னையா நாயகவாஸ்கார தெரு , கவாஸ்கார வது தெரு , சிக்காரியம்மாள் தெருசாந்தா உசேன் சாகிப் தைக்கால் தெரு வார்

தஞ்சாவூர் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
ஆசிரியர் புலவர் செ இராசு தமிழ்ப் பல்கலைக் கழகம் தஞ்சாவூர்
அவருடைய மனைவி இதைக் கேட்டு சென்ற வாரம் தங்களைப் பார்க்கும் பொருட்டுத் தஞ்சாவூர் டிப்டி கலெக்டர் ஒரு அய்யங்கார் வந்திருந்தாரன்றோ அவர் தமக்கு ஒரு விதவைப் பெண் பார்த்து விவாகம் செய்து வைக்கவேண்டுமென்று தங்களை வேண்டினாரன்றோ அவருக்கு இந்தப் பெண்ணைக் கொடுக்கலாம்
இங்கிலீஷ் ராஜ்யம் தஞ்சாவூர் சரபோஜி மஹாராஜாவின் ஆட்சியில்லை எந்த ஜாதியார் எந்த ஜாதிப் பெண்ணை மணம் புரிந்து கொண்ட போதிலும் இங்கிலீஷ் ராஜ்யத்தில் தண்டனை கிடையாது என்று கோபாலய்யங்கார் சொன்னார்
சாமியார் தஞ்சாவூர்ப் பக்கம்
அதனாலே இன்னிக்கு ராத்திரியே பொறப்பட்டு தஞ்சாவூர்லெருந்து நேராப் போறாங்களாம்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்