தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

திருப்பத்தூர்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


திருப்பத்தூர் - உதாரணம்

திருப்பத்தூர் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு புதுப்பட்டி, வடக்குத்தெரு, தெற்குத்தெரு, அம்பேத்கார் தெரு, புதுப்பட்டி காலனி, புதுப்பட்டி புத,, சிங்கம்புணரி ரோடு, , அய்யாத்துரைசந்து, அச்சுக்கட்டுகாலனி, முகமதியார்தெரு, , அச்சுக்கட்டு,சீதளிதெருவடகரை, புதுக்கோட்டைரோடு, சீதளிகிழ்க்கரைதெரு, சாம்பான் ஊரணி வடகரைதெரு, திருப்பத்தூரகச்சேரிதெரு, காளியம்மன் கோவில் தெரு, காமராஜ் காலணி செட்டியார் தெருமெயின், செட்டியார்தெரு மெயின், மதுரை ரோடு, மணியம்பாபாஷா தோப்புதெரு, திருப்பத்தூர், தேவாங்கர்தெரு, புதபெரியகடைவீதி, முகமதியர் தெரு, கல்லாகுழிதெரு, வேதகோயில் தெரு, நொண்டிகாட்டு வாவாசந்து, சிசின்னத்தோப்புத்தெரு, சின்னத்தோப்புத்தெரு வது சந்து, நொண்டிகாட்டுபாபாசந்து, ஹரிஜன் காலனி, திரகீழரதவீதி, வடக்குரதவீதி, நடுத்தெரு, முத்துசேர்வை வீதி, நந்தவனம் சந்து, தெற்குரதவீதி, வார்ஆறுமுகம் பிள்ளை தெரு, அம்மன் குளம் தெரு, கீழரதவீதி, விஜயன் சேர்வை சந்து, வைத்திக்கோனார் சந்து, வசாம்பான் ஊரணி தெரு, அகிழ்கரை தெரு, சாம்பான் ஊரணி கீழ்கரைத் தெரு, இசைவேளாளர் தெரு, இடையத் தெரு, வகாரைக்குடி ரோடு, வெள்ளாளர் தெரு, வேலுப்பிள்ளை அம்பலம் வது தெரு, நடுத்தெரு, கள்ளர்தெரு, வண்ணிககாந்தி நகர், திருப்பத்தூர், மஞ்சுளா தியேட்டர் ரோடு, மஸ்தான் பள்ளிவாசல் தெரு, நாகராஜ நகர், அண்ணமதுரை ரோடு, மஸ்தான் பள்ளி வாசல் தெரு, விஜயநகரம், கருணாநிதி நகர், திருப்பத்தூர், வா பிரபாகர் காலனவா பெரியகடை வீதி, வா அரியபுத்திர பிள்ளை தெரு, வா வரையர் தெரு, வா நாவிதர் தெரு, வா முகமதியர் தெரு, வவா ஆதிதிராவிடர் தெரு, கண்டரமாணிக்கம் ரோடு, சின்னையா கோவில் தெரு, வா அய்யனார் கோவில் தெருசாமியார் கொட்டாய், பாரதிநகர், வள்ளுவர் நகர், பாரதிதாசன் நகர்ப.உ ச நகர், கொல்லக்கொட்டாய், வெங்கடேசன்நகர்த.நா.வீ.வ.வா.பகுதிஅவ்வை நகர், மருத்துவர் நகர்சந்திரன் நகர், ராஜிவ்காந்தி நகர், சிவசக்தி நகர்வேலன் நகர், இந்திராநகர்த.நா.வீ.வ.வா.குடியிருப்பு பகுதிபழனிசாமி ரோடு மெயின்பகுதி முதல் ம , சிவராஜ்பேட்டை காளியப்பன் லே அவுட், சிவராஜ்பேட்டை கோயிலூரகாந்திப்பேட்டை மாரியம்மன் கோயில் தெரு, காந்திபேட்டை மாரியம்மன் கோயில் தெரு, காந்திப்பேட்டைசிவராஜ்பேட்டைபோஸ்கோநகர்வது தெரு, சிவராஜ்பேட்டைபோஸ்கோநகர்வது தெரு, சிவராஜ்பேட்டைபோஸ்கோநகரசிவராஜ்பேட்டை பகுதிபழையகாலனிவது தெரு, சிவராஜ்பேட்டைபகுதி பழைய காலனி வது தெரு, சிவராஜ்பேட்டஇரட்டைமலை சீனிவாசன் பேட்டை மெயின், இரட்டைமலை சீனிவாசன் பேட்டை வது தெரு, இரட்டைமலை சீனிவாசன்செளகத்தலி பேட்டை வதுதெரு, செளகதலிபேட்டை வதுதெரு, செளகத்தலிபேட்டை வதுதெரு, செளகதல்லிபேட்டை வகாந்தி ரோடு, சாம நகர்மெயின், சாமநகர் வது சந்துபழனிசாமிரோடு வது தெரு, பழனிசாமிரோடு வது தெரு, பழனிசாமி ரோடு வதுதெருராஜீவ்காந்தி நகர், டபேதாரபொன்னியம்மன் கோயில் வது தெரு, வைத்தியர் சென்னமூர்த்தி தெரு, தண்டபாணி கோயில் வதுதெரு, தியாகி சதருமராஜா கோயில் வது தெரு, தருமராஜா கோயில் வது தெரு, தருமராஜா கோயில் வது தெரு, தருமராஜா கோயில்ஜின்னா ரோடு , ஜின்னாரோடு வதுசந்து, ஜின்னாரோடு வது சந்து, இக்பால்தெரு, எல்லம்மன் கோயில் வதுதெஅப்துல் அமீத் தெரு, எல்லம்மன் கோயில் வது தெரு, கண்டக்டர் சையத் சாயபு தெரு , கோட்டை தெரு, கோட்டைªடி.எம்.சுலைமான் தெரு, ஹாஜிமியான் தெரு, வரதராஜ பெருமாள் கோயில் தெரு, சிக்கந்தர்பேக் தெரு, குலாமகடைத் தெரு பகுதி முதல் ம முதல் , கிருஷ்ணசாமியார் தெரு, தேவாங்கர் தெரு , தேவாங்கர் தெரு , வேபேராம்பட் சோட்டேபாய் தெரு, சந்தாமியான் தெரு , கான் தெரு, இமாம் தெருகடை தெரு பகுதி முதல் முதல் முதல் , பாபுலால் அப்துல் அஜிஸ் தெரு, சேர்மன் அப்துல் அக் தெரு , புதூரவீரபத்திரசாமி கோயில் தெரு, பாரதி ரோடு, சுப்பிரமணிசாமி கோயில் தெரு, தஞ்சையம்மன் கோயில் தெரு ,காளியம்மன் கோயில் தெரு, கருத்தப்பர் தெரு, நூல்மண்டி தெரு, குமாரசாமி கோயில் தெரு, ர்டு டி.ஏ.அண்ணசேர்மன் பெரியவர் சண்முகனார் தெரு, முத்துகார தெரு, தண்டபாணி கோயில் வது தெரு மெயின், தண்டபாணி கடி பி புரான் தெரு , கச்சேரி தெரு, அரசமரத் தெருசேர்மன் துரைசாமியார் ரோடு முதல் ம முதல் , ஜ.ஜி.சஞ்சீவியார் தெரு, துவாரகப்பிள்ளையார் கோயில் தெஇரயில்வே காலனி, ஆரி தெரு பகுதி முதல் ம முதல் , அரசினர் பூங்கா தமிழ்நாடு அரசு குடியிருப்பு, சேர்திரு.வி.க.ரோடு மெயின், தி.ரு.வி.க.ரோடு வதுசந்து, தி.ரு.வி.க.ரோடு வதுசந்து, தி.ரு.வி.க.ரோடு வது சந்து,புதுப்பேட்டை ரோடு மெயின் பகுதி முதல் &, சேர்மேன் ரங்கநாதன் தெரு, இ.டி.கோவிந்தராஜ் தெரு, சேர்மேனகாமராஜ் நகர்சி.கே.சி.நகர்மெயின், காமராஜ் நகர்சி.கே.சி நகர் வது சந்து, சதாசிவனார் தெரு மெயின், சபுதுப்பேட்டை ரோடு வது தெரு, புதுப்பேட்டை ரோடு வது தெரு, புதுப்பேட்டைரோடு வதுதெரு, காந்திநகர்புதுப்பேட்டை ரோடு வது தெரு, புதுப்பேட்டை ரோடு வது தெரு, புதுப்பேட்டை ரோடு வது தெரு, புதுப்பேடகாமராஜ் நகர் வதுதெரு, காமராஜர் நகர் வது தெரு, காமராஜ் நகர் வது தெரு, காமராஜ் நகர்வதுதெரு,சேர்மன்துரைசாமியார்ரோடு முதல் ம முதல்வடக்கு முத்தப்பர் தெரு, தெற்கு முத்தப்பர் தெரு, பூங்காவனத்தம்மன் கோயில் தெருநகர சுத்தி தொழிலாளர் காலனி, சேர்மன் ஆறுமுகனார் தெரு, சேர்மேன் ஆறுமுகனார் தெருஅறிஞர் அண்ணா நககெளதமபேட்டை வது தெரு, கெளதமபேட்டை வது தெரு, கெளதமபேட்டை வது தெரு, கெளதமபேட்டை வது தெரு, கெளதமபசின்னமதார் தெருபகுதி முதல் ம முதல் , சுல்தான்மியான் தெரு, அமினுதின் தெரு, எம்.எம்.அப்துல் ரஹ¦மபீர்பால் நன்னுமியான் வது தெரு, பீர்பால் நன்னுமியான் வது தெரு, பீர்பால் நன்னுமியான் வது தெரு மசந்தாமியான் தெரு , காதர்மொய்தின் தெரு, நாட்டாண்மை முனிசாமிபேட்டை, ஜார்ஜ்பேட்டை மெயின் ரோடு,திருமால் நகர், குள்ளாச்சாரி வட்டம், ஆரிப் நகர், அரசு புறம்போக்கு

திருப்பத்தூர் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
தொகுதி மறுசீரமைப்பில் திருப்பத்தூர் தொகுதி நீக்கப்பட்ட நிலையிலும் இவருக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது
புதுச்சேரி கடலூர் கள்ளக்குறிச்சி காஞ்சிபுரம்தனி ஆரணி வேலூர் தர்மபுரி சேலம் மயிலாடுதுறை அரக்கோணம் திருப்பத்தூர் என 11 தொகுதிகளை இந்த கட்சி முடிவுசெய்துள்ளது
மூன்றாவது இடத்தை திருப்பத்தூர் ஹபீபா பள்ளி மாணவி இர்பானா பெற்றுள்ளார்.சமஸ்கிருத பாடத்தில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவர்கள்சமஸ்கிரத பாடத்தில் சென்னை ஸ்ரீ அஹோபிலா பள்ளி மாணவி ஸ்ரீவர்ஷினி பெற்றுள்ளார்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்