தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

நாகப்பட்டினம்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


நாகப்பட்டினம் - உதாரணம்

நாகப்பட்டினம் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு பெருமாள் வடக்கு வீதி , வெற்றிலைக்காரன் திருவாசல் , நாடான் பேட்டை , தும்பப்பூ மடத்தெரு , பெருமாள்திருமலையப்பன் சந்து , பெருமாள் கீழவீதி வடக்குபகுதி , பெருமாள் தெற்கு வீதி , மாப்பிள்ளைத் தெரு , கசிவன் வடக்கு வீதி :, சிவன் சன்னதி :, சிவன் கீழ மடவிளாகம் :, சிவன் தெற்கு மடவிளாகம் :, சிவன் மேல மட விளபண்டகசாலைத் தெரு முதல் தெரு :, மியாத் தெரு :, பண்டகசாலைத் தெரு :, புளிய மரத்தடி சந்து :, காட்டுபள்ளிமியாத் தெருவது சந்து , மேலப்பட்டணச்சேரிகீழ்ப்பட்டணச்சேரி வடக்குதெரு :, கீழ்பட்டினச்சேரி தெற்கு தெரு :, தெற்குத்தெரு , மேலப்பட்டினச்சேகீழபட்டினச்சேரி :, ஜ.டி.ஜ. கேம்ப் :மெய்தீன் பள்ளி தெரு , மெய்தீன் பள்ளி வது சந்து , மெய்தீன் பள்ளி வது சந்து , மெய்தீன் பள்ளி வது சந்தெருப்பள்ளி தெரு , தெருப்பள்ளி தெரு வது சந்து , தெருப்பள்ளி குளம் தெரு , மெய்தீன் பள்ளி வது சந்துபீரோடும் தெரு சில்லடி நகர் , தெற்குத் தெரு , சங்கு வெட்டி தெரு , பொறையாத்தா கடைத்தெரு , பீரோடும் ததர்கா குளம் வடகரை :, யூசுபியாநகர் :, நூல் கடைத்தெரு :, ஜடையார் தெரு , தர்கா குளம் மேல் கரை :, தர்கா குளமணவரா சந்து :, குஞ்சாலி மரைக்காயர் சந்து :, கோசா மரைக்காயர் தெரு :, மகதூம்சா தெரு :, தேரடி சந்து :, பெரதேரடி சுப்பு செட்டி சந்து :, எலந்த மரத்தடி சந்து :, வளையல் கடைத் தெரு :, நெல்லுக்கடைத் தெரு :, மாலுமிபப்ளிக் ரோடு :, மாரியம்மன் கோவில் சந்து :கொல்லத் தெரு :, கொல்லத் தெரு வடக்கு சந்து :, தங்கச்சி மட சந்து :, காதர் மொய்தீன் தோட்டம் :, காதர்ஷா மபுதுமனைத் தெரு :, புதுமனைத் தெரு ரைஸ்மில் சந்து :, புதுமனைத்தெரு வது சந்து :கொய்யாகா அஹமது நெய்னா சந்து :, சாமுத்தம்பி மரைக்காயர் தெரு :, முடுக்கு தாழை சந்து :, பீரோடும் காட்வடக்கு பால்பண்ணைசேரி மேலத்தெரு :, வடக்கு பால்பண்ணைச்சேரி கீழத்தெரு :, வடக்கு பால்பண்ணைச்சேரி வகாட்டுத்தெரு வடக்கு பால்பண்ணைச்சேரி , தெற்கு பால்பண்ணைச்சேரிபிள்ளையார்கோயில்தெரு :, வடக்கு பசாமந்தான் குப்பம் :பச்சைபிள்ளையார்கோவில்கீழ்,மேல்தெரு :, துரோபதையம்மன் கோவில் தெரு :, செளரியார் கோவில் தெரு :, முகமமாரியம்மன் கோயில் தெரு :, வடகுடி சத்திரம் :, பப்ளிக் ஆபிஸ் ரோடு :, என்ஜிஓ காலணி :, நாடார் தெரு :, சுனாமகாடம்பாடி பிள்ளையார்கோயில் தெரு :, காடம்பாடிசெபஸ்தியார்கோயில்தெரு :, போலீஸ் காலணி :, சர் அகமது வபுதியகடற்கரைசாலை :, பஞ்சாயத்து யூனியன் அலுவலர் குடியிருப்பு :, கொல்லை காட்டுத் தெரு :, துறைமுக அலநம்பியார் நகர் காலனி , மீனவர் காலனி,நம்பியார் நகர் , நம்பியார் நகர் ,நடுத்தெரு , நம்பியார்நகர் மீரயில்வே லையனுக்கு கீழ்புறம் , நம்பியார் நகர் , சுனாமி தற்காலிக குடியிருப்பு நம்பியார் நகர்காரியாங்குடி செட்டித் தெரு , மாரியம்மன் கோவில் தெரு , நெல்லுக்கடைத் தெரு , காளியம்மன்கோவில்தெரசிவன்செட்டித்தெரு , சிவன் வடக்கு வீதி , மாரியம்மன் தெற்கு வீதி , ஆதிதிராவிடர் தெரு , மேலவாய்க்காஅண்ணாநகர் , சிவன் கீழ வீதி , பொன்னப்பிள்ளைத் தெரு , தாமோதர நாயுடு தெரு , ராமர் மடத்தெரு , சின்னப்பப்ளிக் ஆபிஸ் ரோடு :, குப்பாச்சித் தோட்டம் :, காமராஜர் காலணி :, வாப்புக்கண்டு மரைக்காயர் தோட்டம் :,முனிசிபல் பேட்டை , செட்டி தோட்டம் கூக்ஸ் ரோடு , ஏழைப்பிள்ளையார் கோவில் தெரு , கூக்ஸ்நகர் , ராமநாயரயில்வேகேட் மேல்புறம் தென் வடசந்து , அந்தோணியார் கோவில் தென் சந்து , வேதநாயகம் செட்டித்தெரு வதவடக்கு நல்லியான் தோட்டம் :, ஆஸ்பத்திரி ரோடு :, கூக்ஸ் ரோடு :, முள்ளிக்காட்டு ஆதிதிராவிடர் தெரு :, வமார்கெட் தென்புறம் :, மார்கெட் மேல்புறம் :, அரியபத்திரப்பிள்ளைத் தெரு :, தர்மகோயில் சன்னதி :, தர்மபெருமாள் வடக்கு சந்து , பெருமாள் தென்மட விளாகம் , பெருமாள் சன்னதி , பெருமாள் கீழச்சந்து , சுப்பாசிவன் சன்னதி தெற்கு , தாமரைகுளம் மேல்கரை , பெருமாள்வடக்கு வீதி :, பெருமாள் வடக்கு தெரு , சலவை குளமபப்ளிக் ரோடு , கணபதியா பிள்ளை தோட்டம், மருந்து கொத்தளம் கம்மாளத் தெரு , பவுண்டுத் தோட்டம் , தாமரைசுப்பையாபிள்ளை சந்து மற்றும் இருளப்பிள்ளை சந்து , கொட்டுப்பாளையத் தெரு , கொட்டுப்பாளை கிட்டங்சர்அகமது தெரு :, புதுத் தெரு :, செம்மாரக் கடை தென் சந்து :, கரையான் பிள்ளையார் கோவில் செக்கடிமுடுகபுதுத் தெரு வது சந்து :, அந்தோணியார் கோவில் மேல் சந்து :, நகுதாஅப்பாவு செட்டி சந்து :, செம்மாரக் கடஆரியநாட்டுத் தெரு வது சந்து :, ஆரியநாட்டுத் தெரு வது சந்து :, ஆரியநாட்டுத் தெரு வது சந்து :, ஆரியநாமரவாடிதெரு :, ஆரியநாட்டுதெருவது சந்து :வெங்காயக்கடைத்தெரு , தட்டான் கிணற்றடி சந்து , பீச் ரோடு , பின்பண்டகசாலைத் தெரு , நூல்கடைத் தெரு ,மகேஸ்வரன் சன்னதி , தேவைய்யர் தெரு , கட்டியப்பர் திருக்குள முடுக்கு , நீலாதெற்குமட விளாகம் , நீலாகாயா ரோகண சன்னதி , அச்சுத நாராயண பிள்ளை சந்து , சட்டையப்பர் கீழ மட விளாகம் , சட்டையப்பர் தெற்கு மபுதுபள்ளி தெரு , சாலப்பள்ளித் தெரு , கரையான் பிள்ளையார் தெரு , மோட்சா பள்ளி தெரு , கரையான் பிள்ளைதிரெளபதியம்மன் சன்னதி , மருந்துகொத்தளரோடுஆதிதிராவிடர்தெரு , தோட்டித் தெரு, செக்கடித் தோட்டி தமருந்து கொத்தளம் ரோடு , மருந்து கொத்தளம்ரோடுதோல்கிடங்குவதுசந்து , மருந்து கொத்தளம்ரோடுதோல்கஅக்கரை குளம் வடகரை :, மேலக்கோட்டை வாசல் :, அக்கரைகுளம் மேல் கரை :, அக்கரைகுளம் கீழ்கரை :, அக்கரைகுளமாங்கொட்டைசாமிகோயில் , பரவைக்காரத் தெரு , சட்டையப்பர் மேல வீதி , புளியமரத்தடி தெரு , புளியமரத்தபெருமாள் மேலவீதி , சாந்தப்பிள்ளை சந்து , பெருமாள் தெற்கு மடவளாகம் , பெருமாள் வடக்கு மடவளாகம் , படஎருத்துக்கார தென் சந்து , எருத்துக்கார தெரு , நடுவர் கீழவீதி , நடுவர் சன்னதி தெரு , நடுவர் தெற்குவானக்கார கீழ்சந்து , பெருமாள் கீழ வீதி , அழகர் மேல வீதி , பெருமாள் வடக்கு வீதி , யாதவ் தெரு , அழகர்«நேதாஜி ரோடு , மாரியம்மன் சன்னதி , திருமேனி செட்டித் தெரு , வீரபத்திரசுவாமி கோவில் தெரு , யானைக்கடபழந்தெரு வது சந்து :, பழந்தெரு வது சந்து :, பழந்தெரு வது சந்து :, கமாலியா சந்து :, கமாலியா தென் சந்து :தோணித் துறை ரோடு , உப்பளம் ரோடு , சுனாமி தற்காலிக குடியிருப்பு சேவை , சுனாமி தற்காலிக குடியிருப்இரயில்வே காலனி , மருதப்பசெட்டியார் uதோrட்டம் , தெற்கு வடக்கு சந்து , பழனியப்ப களப்பாடியார் கீழ்மசெம்மட்டி பிள்ளையார் சன்னதி , திருவேங்கடத்தான் பிள்ளை தெரு , வேப்பிலை காளியம்மன் தெரு , செக்கடிகீரைக்கொல்லைத் தெரு வது சந்து , கீரைக்கொல்லை தெரு , செக்கடித் தெரு , சீனன்கொல்லை IIIவது தெரு , கீரை

நாகப்பட்டினம் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
கொள்ளிடத்தையும் காவேரியையும் கடந்து நாகப்பட்டினம் சென்றார்
விக்கிரமன் முக்கியமாகப் போக விரும்பிய இடம் உறையூராதலால் நாகப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் இறங்கலாம் என்று மற்றவர்கள் சொன்னார்கள்
அடுத்ததாக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு வடசென்னை நாகப்பட்டினம் தனி தென்காசி தனி ஆகிய மூன்று தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன
எட்டாவது குழுவில் பெரம்பலூர் சேலம் ராமநாதபுரம் தொகுதிகளும் ஒன்பதாவது குழுவில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அரக்கோணம் தர்மபுரி திருவண்ணாமலை தொகுதிகளும் 10வது குழுவில் வடசென்னை கள்ளக்குறிச்சி சிதம்பரம் புதுச்சேரி தொகுதிகளும் நாகப்பட்டினம் தென்காசி மற்றும் விழுப்புரம் தொகுதிகள் 11வது குழுவிலும் இடம் பெற்றுள்ளன
கடந்த லோக்சபா தேர்தலில் 2004 64.49 சதவீதமாக ஒட்டுப்பதிவு உயர்ந்துள்ளது.கடந்த 2004 தேர்தலில் நாகப்பட்டினம் தொகுதியில் அதிகபட்சமாக 74.50 சதவீத ஒட்டுக்கள் பதிவாகியுள்ளன
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்