தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

பழைய

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


பழைய - உதாரணம்

பழைய என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு ரெட்டம் பேடு ரோடு , அண்ணா நகர் முதல் தெரு , அண்ணா நகர் இரண்டாவதுதெரு , அண்ணா நகர் மூன்றாவதுதெரு ,பவழகாட்டான் தெரு , நாட்டாண்மைக்காரத் தெரு , மேட்டுத் தெரு , தேசன் தெரு , மணியக்காரத் தெரு , சந்ததபால் தெரு , முஸ்லிம் காலனி , தபால் தெரு , முஸ்லீம் காலனிவெட்டுக் காலனி , வடுகு காலனி , மேட்டு காலனி , கோரி மேடு , வள்ளியம்மை நகர்ஜி.என்.டி. ரோடு , பழைய தபால் தெரு , திருக்குளம் தெரு , வசந்த பஜார் , பிள்ளையார் கோயில் தெருவீ.எம்.வது தெரு , வீ.எம். வது தெரு , பிள்ளையார்கோயில் தெரு , வி.எம். தெரு , வீ.எம். தெரு , ரயில்வேஜி.என்.டி. ரோடு மேற்கு , பிரபு நகர் , செயின்ட் மேரிஸ் ஆங்கிலப்பள்ளி , காட்டுக்கொல்லை தெரு வது தெரஜி.என்.டி. ரோடு கிழக்கு , சாம்பிராணி காலணி , முனீஸ்வரன் கோயில் தெரு , மிளகாய் செடிகுளம்ம.பொ.சி.நகர் வது தெரு வது , ம.பொ.சி.நகர் வது தெரு வது , ம.பொ.சி.நகர் வது தெரு வது , ம.பொ.சி.நகர் வது தெரு வவிவேகானந்தர்நகர் முதல் தெரு , விவேகானந்தன் நகர் இரண்டாவது தெரு , விவேகானந்தர் நகர் மூன்றாவது தபழைய கன்னிவாடி , , , கரிசல்பட்டி , , ,கரிசல்பட்டி பிளாக் , , , செபஸ்தியார் கோவில் தெரு ,,,, தெற்குத்தெரு ,,,நடுத்தெரு , கோட்டைத்தெருநடுத்தெரு , ஆசாரி தெரு , காளியம்மன் கோவில் தெரு , பன்றிமலை ரோடு , வடக்குத்தெரு , , , பழனியாண்டவர் கோவகாளியம்மன்கோவில் தெரு , பழனியூர்செவனக்கரையான்பட்டி , போடம்பட்டிதர்மத்துப்பட்டி ,,,, கிழக்குஅரிசன தெரு , போடம்பட்டிசொரக்காய்பட்டிவளையமாதேவி ரோடு, பெருமாள் கோவில் தெரு, வடக்கு தெரு, செக்கடி தெரு, விக்னேஸ்வர் நகர் மற்றும் கிழககிழக்கு தெரு :, பெரிய அக்ரஹாரம் :, வடக்கு தெரு :, சின்ன அக்ரஹாரம் :, மேலத்தெரு :, காலணி மெயின்ரோடு :,எண் குருவப்பா தெரு, எண் அப்பாசாமி தெரு, எண் கோதண்ட ராமன் தெரு, எண் கோதண்ட ராமன் வது சந்து, எண் கோஎண் சோலையப்பன் தெருஎண் ஸ்ரீரங்கம்மாள் தெரு முதல் வரை, எண் புதிய காவலர் குடியிருப்புகள் சோலையப்பன் தெருஎண் ஸ்ரீரங்கம்மாள் தெரு முதல் வரை, எண் பழையகாவலர் குடியிருப்புகள்சோலையப்பன் தெருஎண் புது சோலையப்பன் தெரு, எண் தாண்டவராய முதலி தெரு, எண் ஜஸ்டிஸ் பண்டலை தெரு, எண் பாலு தெருஎண் வெங்கடாசலம் தெரு, எண் புதிய தாண்டவராயன் தெருஎண் கப்பல்போலு தெரு முதல் வரை, எண் கப்பல்போலு தெரு முதல் வரைஎண் லாயர் சின்னதம்பி வது தெரு, எண் பால அருணாச்சலம் தெரு, எண் தணிகாசலம் தெரு, எண் தணிகாசலம் சந்துஎண் லாயர்சின்னதம்பிவது தெரு, எண் நமச்சிவாய தெரு, எண் கொல்லவார் அக்ரஹாரம் தெருமுதல் ,  முதல் வரைஎண் சஞ்சீவராயன் கோயில் தெருமுதல் வரை மற்றும் முதல்வரை, எண் சஞ்சீவராயன் கோயில் சந்துஎண் சஞ்சீவராயன் கோயில் தெரு முதல் வரைஎண் ராஜகோபால் தெரு, எண் வெங்கடபதி தெரு, எண் ஸ்ரீநிவாசலுதெரு, எண் பாஸ்யம் தெரு, எண் மணியக்கார சத்எண் தாண்டவராய தெரு, எண் தாண்டவராய சந்து, எண் முத்தமிழ்நகர் ஏ பிளாக்கிலிருந்து ஜே பிளாக்வரைஎண் கொல்லவார் அக்ரஹாரம்ரோடுமுதல்வரை,முதல்வரைஎண் பி ஏ என் ராஜரத்தினம்சாலைகொல்லவார்அக்ரஹாரம்ரோடுமுதல்வரை, எண் பி ஏ என் ராஜரத்தினம் சாலைவதுஎண் ஆதாம் தெரு முதல் வரை, எண் ஆதாம் சந்துஎண் அம்பட்டன் சந்து, எண் ஆதாம் தெருமுதல்வரைஎண் அப்பையர் சந்து, எண் தொப்பைத் தெருமுதல்வரைஎண் தொப்பைத் தெருமுதல்வரை, எண் முனுசாமி தோட்டம் வது சந்து, எண் முனுசாமி தோட்டம் வது சந்துஎண் ஆண்டியப்ப வது சந்து, எண் ஆண்டியப்ப வது சந்து, எண் ஆண்டியப்ப வது சந்து, எண் ஆண்டியப்ப வது சந்எண் வேலாயுத பாண்டியன் தெரு, எண் பார்த்த சாரதி தெரு, எண் வேலாயுத பாண்டியன் சந்து, எண் மாடசாமி தெரஎண் கல்லறை சந்து, எண் கல்லறை சாலை, எண் பிச்சாண்டி சந்து, எண் மஸ்தான் தர்காஎண் ராமா தெரு முதல்வரை, எண் ஜெகநாதன்தெரு, எண் ராபின்சன் பூங்கா வது சந்து, எண் ராபின்சன் பூங்கா வஎண் ராமா தெரு முதல் வரை, முதல் வரை, எண் ராமா தெரு வது சந்துஎண் ஸ்ரீரங்கம்மாள் தெருமுதல்வரை, முதல்வரை, எண் ஸ்ரீரங்கம்மாள்சந்து, எண் ராமானுஜம் தெரு, எண் சஞஎண் செல்வ விநாயகர்கோயில் தெரு, எண் செல்வ விநாயகர் கோயில் சந்து, எண் கொசப்பேட்டை சந்துஎண் நரசய்ய தெரு, எண் ஜீர்தெரு, எண் குருவப்ப தெருஎண் நாராயணப்ப தோட்டம் வது சந்து, எண் ஜான்டரா பிள்ளையார் கோயில் தெருஎண் நாரயணப்பத்தோட்டம் வது சந்து, எண் நாரயணப்பத்தோட்டம் வது சந்து, எண் நாரயணப்பத்தோட்டம் வது கஎண் பேரம்பாலு தெரு முதல் வரைஎண் பேரம்பாலு தெரு முதல் வரை முதல் வரைஎண் நாராயணப்பதோட்டம் வதுசந்து, எண் நாராயணப்பதோட்டம் வதுசந்து, எண் நாராயணப்பதோட்டம் வதுசந்து,எண் கம்பெனி சத்திரம் ரோடு, எண் நைனியப்பதோட்டம் வதுசந்து, எண் நைனியப்பதோட்டம் வதுசந்து, எண் நைனஎண் வீட்டுவசதி வாரியகுடியிருப்பு மேற்கு கல்லறை ரோடு அருகில் , எண் இடுகாட்டு குடிசைகள்எண் வீட்டுவசதிவாரியகுடியிருப்புகிழக்குஎண் கிழக்கு கல்லறை சாலை வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, எண் தெற்கு கல்லறை சாலை, எண் தெற்கு கல்லஎண் அய்யா சந்து, எண் கிழக்கு கல்லறை தெரு, எண் அழகம்மாள் தெரு, எண் துலுக்கானம் தெரு, எண் கங்கன் தெஎண் நாராயணப்பாதெரு, எண் ஜெயமணிகாம்ளக்ஸ், எண் நாராயணப்ப வது சந்து, எண் மணிகண்ட வது சந்து, எண் மணஎண் மணிகண்டமுதல் சந்து, எண் மணிகண்ட இரண்டாவது சந்து, எண் மணிகண்ட வது சந்து, எண் மணிகண்ட வது சந்தஎண் காளிங்கராய தெரு, எண் காளிங்கராய முதல் சந்து, எண் காளிங்கராய வது சந்து, எண் காளிங்கராய வதுசநஎண் பிஷப் காலனி குடிசைமாற்றுவாரியம், எண் கல்லறை சாலை, எண் கிளாசிக் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கல்லறை சஎண் தட்சிணாமூர்த்திமடம், எண் மருத்துவமனை குடியிருப்பு, எண் இரயில்வே காவலர் மற்றும் ஊழியர் குவடக்குத்தெரு, கீழத்தெரு, படையாச்சித்தெரு, மேலத்தெரு, தெற்குத்தெரு, அரிசனத்தெரு, நடுதசோழகம்பட்டி, மெய்க்குடிப்பட்டி, மெய்க்குடிப்பட்டி நடுத்தெரு, மெய்க்குடிப்பட்டி மேலத்தெரு, மமலைதெரு, சின்னகாலனி, பஜனைகோயில்தெரு, அம்பேத்கர்தெரு, கலைஞர்குடியிருப்புவதுதெரு, கலைர்குடியிஎஸ்.வி.சுகர் மில், வரதபுரம், சங்கராபுரம், லிங்கபுரம், பிள்ளையார் கோயில் தெரு, பஜனை கோயில், சங்கராபுரம்இடையர்தெரு , வடக்குத்தெரு , கோயில் தெரு , பள்ளித் தெரு , இருளர் காலனி , அருந்ததியர் காலனி <வடக்கு த்தெரு, மேட்டு தெரு, சிவன்கோவில் தெரு, நடுத்தெரு, தெற்குத் தெரு, எம் ஜி நகர், மந்தகபாளையம்பஜனை கோயில் தெரு , அரசமர தெரு , மாதம்மன் தெரு , பிள்ளையார் கோயில் தெரு , மெயின் ரோடு , மேட்டுத்

பழைய - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
?ப்ரீ ஸ்கூல் பழைய மாணவர்
இளவயதில எப்படி இருந்தாலும் இத்தனை தூரம் படிச்சி முன்னேறி ஒரு டாக்டராகி ஆராய்ச்சியாளராகி அறிவாளியா இருக்கிற ஒருத்தரோட மனசில பழைய அர்த்தமில்லாத வெறுப்புகள் இருக்க முடியாது
இனி டாக்டர் ராம்லி என் பழைய மாணவர் என் பழைய பகைவர் எனக்கு சிகிச்சை ஆரம்பிக்கப் போகிறார்
டாக்டர் ராம்லி இந்தப் பழைய பகைவனைக் கொல்வதைப் பற்றி நீங்கள் அதிகம் கவலைப் படவேண்டாம்
அப்படியானால் இன்னும் ஒரு வாரம் பழைய சிகிச்சையைத் தொடர்ந்துவிட்டு அப்புறம் இதைப்பற்றி யோசித்தால் என்ன என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டார்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்