தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

புதுக்கோட்டை

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


புதுக்கோட்டை - உதாரணம்

புதுக்கோட்டை என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு ரயில்வே ஸ்டேஷன், டி. துலுக்கம்பட்டிகள்ளிகாட்டுப்பட்டி, மொட்டையம்பட்டி, புதுக்கோட்டைபொம்மக்காவூர், சீத்தப்பட்டி, கட்டக்காரன்பட்டி, கரையாம்பட்டி, கல்பட்டிசத்திரம், புதூர்,சேங்கைத்தோப்பு, நேதாஜி நகர், குறிஞ்சி நகர், பாலாஜி நகர், Eடீ காலனி, பொன்னகர், சமுருகன் காலனி, அசோக்நகர், சக்கரவர்த்தி நகர், அழகர் நகர், சின்னப்பா நகர் கிழக்கு, ஸ்ரீ நகர்குமரன் நகர், கே.எல்.கே.எஸ் நகர், ஈ.வே.ரா பெரியார் நகர், நியூ கோல்டன் நகர், சக்தி நகர். கோவில்பட்டித்தெரு, சின்னக்கேணித்தெரு, கோவில்பட்டிஒற்றைத்தெரு, கோவில்பட்டி கீழ வீதி, கோவில்கோவில்பட்டி மேலவீதி, பழைய கோவில்பட்டி, கோவில்பட்டி புதுக்குடியிருப்பு, கோவில்பட்டி LGGS காலனிகல்யாணராமபுரம் ம் வீதி, கல்யாணராமபுரம் ம் வீதி, மேலமேட்டுத்தெரு, க்ஷமாரியம்மன் கோவில் தெரு, தபெரியதெரு, புதுத்தெரு, அண்ணாநகர், மேட்டுத்தெருநேரு வீதி, யானைமால் வீதி, வித்வான் தெட்சிணாமூர்த்தி தெரு, பி.யு.சின்னப்பா தெரு, இராமலிங்கம் தெரஅடப்பவயல் ம் வீதி, அடப்பவயல் ம் வீதி, அடப்பவயல் ம் வீதி, அடப்பவயல் ம் வீதி, அடப்பவயல ம் வீதி<அடப்பன்வயல் ம் வீதி, அடப்பவயல் ம் வீதி, அடப்பவயல் ஆம் வீதி, அடப்பவயல் புதுக்குடிசைகள், சிறிய அடஸ்டார் காலனி ம் வீதி, வெங்கப்பர் ஊற்று, மாமுண்டி மடம் தெரு, சமாதி வீதி, சங்கரமடம் ரோடு, அமமேலராஜவீதி, பழனியாண்டி ஊரணி, மாப்பிள்ளையாகுளம் ரோடு, , வடக்கு ம் வீதி, மாப்பிள்ளையார் குளக்கரைராமச்சந்திரம்பிள்ளை ரைஸ்மில் சந்து, மேல ம் வீதி, மேல ஆம் வீதி, , மேல ஆம் வீதி, மேல ம்வீதி, போஸ்ட் ஆபீஸ் சந்து, ராஜகோபால் டாக்கீஸ் சந்து, வைரநாச்சி ஊரணி சந்து, வடக்கு ராஜ வ, வடக்கு ம் வீதி, , வடக்கு ம் வீதிராமச்சந்திரபுரம் ஒற்றைத்தெரு, தஞ்சாவூர் ரோடு, ராமச்சந்திரபுரம் அக்ரஹாரம், ரிசர்வாயர் கீழ்புவடக்கு ம் வீதி, துப்புறவு தொழிலாளர் காலனி ம் வீதி, துப்புறவு தொழிலாளர் காலனி ஆம் வீதி, , வடக்கு மகீழராஜவீதி, அம்மன்கோவில் சந்து, கீழராஜவீதி, சிவானந்தபுரம் ஆம் வீதி, சிவானந்தபுரம் ஆம் வீதி,க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி, க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி, க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி, க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதீ, க«ணஷ்நகாக«ணஷ்நகர் ம் வீதிகாமராஜபுரம், க«ணஷ்நகர் ம் வீதிகாமராஜபுரம், க«ணஷ்நகர் ம் வீதிகாமராஜபுரம், க«ணஷ, க«ணஷ்நகர் ம் வீதி, வெங்கோபன்தெரு, , அதிக உணவு உற்பத்தி குடிசைகள், க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி காமராஜபுரமக«ணஷ்நகர் காமராஜபுரம் ஆம் வீதி, க«ணஷ்நகர் காமராஜபுரம் ஆம் வீதி, க«ணஷ்நகர் காமராஜபுரம் ஆம் வீதி,க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி காமராஜபுரம், க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி காமராஜபுரம், க«ணஷ்நகர் ஆம் வீதி காமராஜபுரம்,, க«ணஷ் நகர் ம் வீதி, , க«ணஷ் நகர் ம்வீதி, , க«ணஷ் நகர் ம்வீதி, , க«ணஷ் நகர் ம் வீதி, ,க«ணஷ்நகர் ம் வீதி காமராஜபுரம், க«ணஷ்நகர் ம் வீதி காமராஜபுரம், ஓட்டக்குளம், க«ணஷ்நகர் ம் வீதி காக«ணஷ்நகர் ம் வீதி, க«ணஷ்நகர் ம் வீதி, வெங்கோபன் தெரு, மரக்கடை ரோடு,, மரக்கடை வடக்கு சந்து, வகீழ ஆம் வீதி, போஸ்நகர் ம் வீதி, போஸ் நகர் ம் வீதி, போஸ்நகர் ம் வீதி, போஸ்நகர் ம் வீதி, கீழ ம் வீதி, வடக்கு ம் வீதி, பெருமாள் கோவில் சந்து, இராணியார் பள்ளி சந்து, கீழ ஆம் வீதி, வா£சக்கரவர்த்தி அய்யங்கார் சந்து, கீழ ராஜ வீதி, நெல்லுமண்டித்தெரு, கீழ ம் வீதி, கீழ ம் வீதி, வா£போஸ்நகர் ஆம் வீதி, போஸ்நகர் ம் வீதி, போஸ்நகர் ம் வீதி, போஸ்நகர் ம் வீதி, போஸ்நகர் ஆமஆசிரியர் காலனி ம் வீதி, ஆசிரியர் காலனி ம் வீதி, எம்.ஜி.ஆர். நகர், மரக்கடை கீழ ஆம் வீதி, , மணமேல ம் வீதி, மேல ஆம் வீதி, தெற்கு ஆம் வீதி, ªராட்டிக்கார சந்து, முனிசிபல் ஆபீஸ் சந்து,பல்லவன்குளம் வடிமதகு சந்து, சாமிசன்னதி வீதி, வடக்கு ராஜவீதி, சத்திரம் சந்து, சீதாபதி பிள்ளையாரஅம்பாள்புரம் ம்வீதி, அம்பாள்புரம் ம்வீதி, சந்தைப்பேட்டை ரோடு, அக்கச்சியாவயல், தொண்டைமான் நதெற்கு ம் வீதி, மேல ம் வீதி, மேல ம் வீதி, மேல ம் வீதி, மேல ம் வீதி, தெற்கு ம் வீதிதெற்கு சந்தைப்பேட்டை, தெற்கு ஆம் வீதி, தொண்டைமான் நகர்அன்னவாசல் ரோடு, முத்தனாங்குறிச்சி ரோடு, மகாராஜபுரம், மகாராஜபுரம் குளக்கரை, மகாராசபுரம் ம் வீததிருவப்பூர் பெரிய வீதி, திருவப்பூர் பெரியதெரு கீழவரிசை, திருவப்பூர் கீழவீதிதிருவப்பூர் கம்பர்தெரு, மகாராசபுரம் குளக்கரைமேல்பகுதிகாட்டுமாரியம்மன்கோவில் தெரு, மாரியம்ஈஸ்வரன்கோயில் தெரு, ஈஸ்வரன்கோயில் தெரு பொன்னப்பன் ஊரணிக்கரைபிச்சத்தான்பட்டி கலைவாணர் தெரு, பிச்சத்தான்பட்டி பாரதிதாசன் தெரு, பிச்சத்தான்பட்டி சந்து, பராஜகோபாலபுரம் ம் வீதி, இராஜகோபாலபுரம் ம் வீதி, இராஜகோபாலபுரம் ம் வீதி, இராஜகோபாலபுரம் ம் வீதிஇராஜகோபாலபுரம் பாப்பான்குளம் குடியிருப், இராஜகோபாலபுரம் குடியிருப்பு, இரயில்வே குடியிருப்பசே¬ஷயா சாலை, சாந்தநாதபுரம் ம் வீதி, புது அரண்மனை ரோடு, மரக்கடை ரோடு, லெட்சுமிபுரம் ம் வீதி, வாசார்லஸ்நகர் ஆம் வீதி, சார்லஸ்நகர் ஆம் வீதி, சே¬ஷயா சாலை,, ஜானகி நகர், எழில் நகர்,சாந்தநாதபுரம் ம் வீதி, சாந்தநாதபுரம் ம் வீதி, சாந்தநாதபுரம் ம் வீதி, சாந்தநாதபுரம் ம் வீதி, சஏ.எம்.ஏ. நகர்என்.ஜி.ஜி.ஓ.காலனிகுண்டுக்காரத்தெரு, கீழ ஆம் வீதி, தெற்கு ஆம் வீதி, தெற்கு ஆம் வீதி, கீழ ம் வீதிபாரதிநகர், கீழ ஆம் வீதி, கீழ ம் வீதி, கீழ ஆம் வீதிஅய்யனார்புரம் ம் வீதி, அய்யனார்புரம் ம் வீதி திருக்கட்டளை ரோ, தெற்கு ம் வீதி கீழ முதல் கீழ வரை,கீழ ஆம் வீதி, தெற்கு ஆம் வீதி, வைரவன் சந்து, மார்த்தாண்டபுரம் ம் வீதி, மார்த்தாண்டபுரம் ம் வீதகாந்திநகர் ஆம் வீதி, காந்திநகர் ஆம் வீதி, காந்திநகர் ஆம் வீதிகாந்திநகர் கிழ மேல் ஆம் வீதி, காந்திநகர் கிழமேல் குறுக்கு ஆம் வீதி, காந்திநகர் கிழமேல் குறுக்ககாந்திநகர் தென்வடல் ம் வீதி, காந்திநகர் தென்வடல் ம் வீதி, திருக்கட்டளை ரோடு, காந்திநகர் ம் வீததடிகொண்ட அய்யனார் கோயில் தெரு, சத்தியமூர்த்தி நகர், அய்யனார் நகர்எஸ்.எஸ்.நகர், , ஆலங்குடி ரோடு, அய்யனார்புரம் நடுவீதிஉசிலங்குளம் ம் வீதி, உசிலங்குளம் ம் வீதி, உசிலங்குளம் ம் வீதி, உசிலங்குளம் ம் வீதி, உசிலங்குதிருவள்ளுவர்நகர் ம் வீதி, திருமயம் ரோடு, கலீப்நகர் ம் வீதி, திருவள்ளுவர் நகர் ஆம் வீதிமுஸ்லீம் காலனி ஆம் வீதிகலீப் நகர், முஸ்லீம் காலனி ஆம் வீதி கலீப்நகர், கலீப்நகர் ம் வீதி, திருவளராஜவிஜய நகர், . முத்துக்கருப்பக்கோனார் நகர், திருவள்ளுவர் நகர் ம் வீதி, ராஜவிஜயநகர் ரோசுலேண்ட்பெரியார்நகர் மனை எண்.பெரியார்நகர் மனை எண்.பெரியார்நகர் மனை எண்.பெரியார்நகர் பிளாட் எண் முதல் வர, கம்பன் நகர் பிளாட் எண். முதல் வபூங்கா நகர் AடீCD பிளாக் H பிளாக், Mபிளாக்பூங்கா நகர் L பிளாக் [L முதல் L வரைஜகூடல் நகர், சண்முகா நகர், மாணிக்கம் நகர், முத்து நகர், முல்லை நகர், பாரதி நகர், வார்காரைத்தோப்பு, மறைமலைநகர், லெட்சுமி நகர், மாருதி நகர், அன்னசத்திரம், ஸ்ரீ நகர், குசபிரகாதாம்பாள் நகர், விஸ்வதாஸ் நகர், நாய்ப்பள்ளம், என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி, தைலாநகர், சுப்பிரலெட்சுமி நகர், ராஜீவ்காந்தி நகர், பசும்பொன் நகர், மாப்பிள்ளையார் நகர், வ.உ.சி நகர், பாலடிரைவர் காலனி, கண்ணன் நகர், இந்திரா நகர், பெக்சல் நகர்ஜீவாநகர், ராம்நகர், பாலாஜி நகர்சாத்தப்பா நகர், நேரு நகர், சீனிவாசாநகர், தில்லைநகர்வெங்கடேஸ்வரா நகர், நரிமேடு பெரியார் நகர், சமத்துவபுரம், அபிராமி நகர், புதுநகர்புதுக்கோட்டை, கள்ளிக்குடி, பனங்காட்டன்வயல், பெரியகாரை, கொங்கிவயல், அடசிவயல், சேண்டலப்பிரியான்பஞ்சனூர், வருந்தி, நன்னியாவூர், உக்கிரபாண்டியபுரம், புதுக்கோட்டை, பாப்பாகுளம்புதுக்கோட்டை, புதுக்கோட்டைபுதுக்கோட்டை, புதுக்கோட்டைசித்தமநாயக்கன்பட்டி, பாறைப்பட்டி, சித்தமநாயக்கன் பட்டிவடக்குத்தெரு , வடக்குதெரு , கிழக்குத்தெரு , தெற்குத்தெரு , தெற்குத்தெரு , நடுத்தெரு , தெற்குத்தெஇடையன்குளம் வடக்குத்தெரு , இடையன்குளம் வடக்குத்தெரு , இடையன்குளம் நடுத்தெரு , இடையன்குளம் நடுஅருந்ததியர் தெரு, ஆச்சாரி தெரு, மாரியம்மன் கோவில் தெரு, ரோடு தெரு, வினாயகர் கோவில் தெரு, புவினாயகர் கோவில் தெரு, மாரியம்மன் கோவில் தெரு, பஜனை கோவில் தெரு, மேட்டுத் தெரு கிழக்கு, மேட்டுதகாளிச்செட்டிபட்டி ரெட்டியார் தெரு, காளிச்செட்டிபட்டி ஒட்டர்தெரு, காளிசெட்டிப்பட்டி அருந்ததமேற்குத்தெரு, கிழக்கு தெருபீமநாயக்கனூர் தொட்டிய நாயக்கனூர் குடியிருப்பு

புதுக்கோட்டை - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
10 கி.மீ. மினி மாரத்தான் ஒட்டப்போட்டியில் புதுக்கோட்டை வீராங்கனை ரேணுகா முதலிடமும் கிருஷ்ணகிரி வீராங்கனை சுவர்ணா இரண்டாவதும் வீராங்கனை சங்கீதா மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்.ஆண்களுக்கான 10 கி.மீ. மினி மராத்தான் ஒட்டப்போட்டியில் புதுக்கோட்டை வீரர் லட்சுமணன் முதலிடமும் நீலகிரி வீரர் ராஜேஷ் இரண்டாவதும் புதுக்கோட்டை வீரர் பன்னீர்செல்வம் மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்தனர்
அரியலூர் - தஞ்சாவூர் - ஒரத்தநாடு - பட்டுக்கோட்டை மன்னார்குடி - ஒரத்தநாடு - புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் - அரியலூர் - ஜெயங்கொண்டம் - கும்பகோணம் - நீடாமங்கலம் சீர்காழி - திருவெண்காடு - திருக்கடையூர் - தரங்கம்பாடி - காரைக்கால் காரைக்குடி - மேலூர் - மதுரை கன்னியாகுமரி - திருச்செந்தூர் - தூத்துக்குடி - ராமேஸ்வரம் ஆகிய நகரங்கள் இடையே புதிய ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்படும் என்று தேர்தல் வாங்குறுதி வழங்கினர்
இந்நீரின் மூலம் சேலம் ஈரோடு நாமக்கல் கரூர் திருச்சி தஞ்சை திருவாரூர் புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் கடலூர் நாகை ஆகிய 11 மாவட்டங்களில் 16.5 லட்சம் ஏக்கர் பாசன வசதி பெற்று வருகிறது
இப்பணி முடிவடைந்தால் சென்னையிலிருந்து திருச்சி - புதுக்கோட்டை - காரைக்குடி - மானாமதுரை வழியாக ராமேஸ் வரம் மற்றும் விருதுநகர் - திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரிக்கு அதிகளவில் ரயில்கள் இயக்கப்பட வாய்ப்பு ஏற்படும்
இரண்டு மற்றும் மூன்றாவது இடத்தை புதுச்சேரி புனித பேட்ரிக்க பள்ளியை சேர்ந்த நிர்பய் கார்க் மற்றும் சவுரவ்தீப் தாஸ் ஆகியோர் பெற்றுள்ளனர்.ஆங்கிலதத்தில் ரேங்க் பட்டியலில் இடம் பெறுபவர்கள்ஆங்கில மெ?ழிப் பாடத்தில் தூத்துக்குடி சேன் மெட்ரிக் பள்ளி மாணவி பால பிரிய தர்ஷினியும் புதுக்கோட்டை வைரம் பள்ளி மாணவி ஷில்பா இரண்டாவது இடத்தையும் மூன்றாவது இடத்தை சென்னை கிழக்கு ?தாம்பரம் சீதா தேவி பள்ளி மாணவி அபிநயாவும் பெற்றுள்ளனர்.கணித பாடத்தில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவர்கள்கணித பாடத்தில் மதுரை டி.வி.எஸ். பள்ளி மாணவர் கவுதம் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்