தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

மாதவரம்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


மாதவரம் - உதாரணம்

மாதவரம் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு சயனாவரம் , மாதவரம் காலனி , மாதவரம் , துலுக்கப்பாளையம் , பெருமாள் கோயில் தெரு , ஜப்பார் தெரு வாஅன்னை இந்திரா நகர் நேதாஜி தெரு , அன்னை இந்திரா நகர் வ.வு.சி தெரு , அன்னை இந்திரா நகர் பாரதி தெரு ,சாஸ்திரி நகர் பெரியசேக்காடு , பெரியசேக்காடு புஷ்பம்மாள் தெரு , பெரியசேக்காடு சீயாளன் தெரு , பெகணபதி நகர் வது தெரு , கணபதி நகர் வது தெரு , கணபதி நகர் வது தெரு , பெருமாள் கோயில் தெரு , மீனாட்சி பபால்பண்ணை வது யூனிட் , பால்பண்ணை வது யூனிட் , பால்பண்ணை வது யூனிட் , பால்பண்ணை வது யூனிட் , பால்பணஅருள் நகர் வது தெரு , அருள் நகர் வது தெரு , அருள் நகர் வது தெரு , அருள் நகர் வது தெரு , பென்னி நகர் வபேங்கி காலனி வது தெரு , பேங்க் காலனி வது தெரு , பேங்க் காலனி வது தெரு , பேங்க் காலனி வது தெரு , பேஙஅசிசி நகர் வது தெரு , அசிசி நகர் வது தெரு , அசிசி நகர் வது தெரு , அசிசி நகர் வது தெரு , அசிசி நகர் வதமந்தைவெளி வது தெரு , மந்தைவெளி வது தெரு , மந்தைவெளி வது தெரு , மந்தைவெளி வது தெரு , மந்தைவெளி வதுகங்கையம்மன் கோயில் தெரு , வெங்கடேஸ்வரா நகர் முதல் தெரு , வெங்கடேஸ்வரா நகர் வது தெரு , பவான் அம்மகம்பர் நகர் திருவள்ளுவர் தெரு , கம்பர் நகர் குறிஞ்சி தெரு , கம்பர் நகர் மருதம் தெரு , கம்பர் நகரபெருமாள் கோயில்தெரு , பெருமாள் கோயில் முதல் தெரு , பெருமாள் கோயில் தோட்டம் , ஈஸ்வரன் கோயில்தெரு ,சுப்பிரமணியம் நகர் , அலெக்ஸ் நகர் எ காலனி , அலெக்ஸ் நகர் எ காலனி பாஷ்யம்நகர் , அலெக்ஸ் நகர் எ காலனகில்பர்ன் நகர் , ஜெயின் ஜோசப் கார்டன் , பகவத்சிங் நகர் , எம்.ஆர்.எச் வி எஸ் மணிதெரு , பஜார் தெரு <டிrரோஜாநகர் முதல் மெயன்ரோடு , ரோஜாநகர் வது மெயன்ரோடு , தட்டாங்குளம் ரோடு , லோட்டஸ்நகர் வதுதெரு தட்சீத்தாபதி தெரு , தேவராஜ் நகர் முதல்தெரு , தேவராஜ் நகர் வதுதெரு , சீனிவாசன் நகர் வது தெரு , சீனிவாசராஜாஜி தெரு மாதவரம் , ராஜாஜி அªனக்ஸ் தெருபுக்ராஜ் வது தெரு , புக்ராஜ் வது தெரு , புக்ராஜ் வது தெரு வது மெயின்ரோடு , புக்ராஜ் வதுதெரு வது மெபாரதியார் தெரு மாதவரம் எம்.எம்.சி. , பாரதியார் முதல்தெரு மாதவரம் எம்.எம்.சி , பாரதியார் வதுதெரு மவி.ஆர்.டி.நகர் முதல் மெயின் ரோடு , வி.ஆர்.டி.நகர் வது குறுக்குதெரு , வி.ஆர்.டி.நகர் வது குறுக்குதெரஅம்பேத்கார் நகர் வது தெரு , அம்பேத்கார் நகர் வது தெரு , அம்பேத்கார் நகர் வது தெரு , அம்பேத்கார் நகாஞ்சி பொன்னுசாமி தோட்டம் , வ.உ.சி.தெரு , திருவள்ளுவர் தெரு , கல்கோட்ட நகர்பாண்டியன் தெரு , உடையார் தோட்டம் வது தெரு , உடையார் தோட்டம் வது தெரு , உடையார் தோட்டம் வது தெரு , உதமிழர் காலனி அண்ணாநகர் பர்மா காலனி வது தெரு, தமிழர் காலனி அண்ணாநகர் பர்மா காலனி வது தெரு, தமிழரகண்ணாபுரம் , பழனியப்பாநகர் மெயின்ரோடு , பழனியப்பாநகர் வதுதெரு , பழனியப்பாநகர் வது தெரு , பழனியபடிமெண்டி அவென்யூ, சகாயவில்லாமருத்துவமனை , மெக்டெக்காலனி , கே கே ஆர் நகர்மெஜஸ்டிக் காலனி , பெரியஎன்.எஸ்.கே.நகர் மற்றும் , எம் மாவுஸ் இல்லம் ஜி.என்.டிரோடு , கணபதி தோட்டம் , கணக்கன் சத்திரம் , லிங்கஅறிஞர் அண்ணாநகர் மதுரமேட்டுப்பாளையம் , மேட்டுப்பாளையம் குறுக்குதெரு , மேட்டுப்பாளையம் ரெட்டபெரியசாலை , பெரியசாலை முதல்குறுக்கு தெரு , பெரியசாலை வது குறுக்கு தெரு , பெரியசாலை வது குறுக்குநேதாஜி தெரு , நேதாஜி குறுக்கு தெரு , எட்டியப்பன் தெரு , வீரபாண்டிதெரு , சத்தியமூர்த்தி தெரு , அய்யதனிகாசலம்நகர் ஏ பிளாக் முதல்மெயின் ரோடு , தணிகாசலம்நகர் கிழக்குவதுமெயின் ரோடு ஏ பிளாக் வார, தணதணிகாசலம்நகர் சி பிளாக் மெயின்ரோடு , தணிகாசலம்நகர் சி பிளாக் முதல் குறுக்குதெரு டு , தணிகாசலம்தணிகாசலம்நகர் இ பிளாக் பொன்னியம்மண்மேடு , தணிகாசலம்நகர் இ பிளாக் காமராஜர்சாலை , தணிகாசலம்நகர்திருமலைநகர் , திருமலைநகர் மெயின்ரோடு , திருமலைநகர் வதுமெயின்ரோடு , திருமலைநகர் வது மெயின்ரோடு ,மெஜஸ்டிக் காலனி , தணிகசாலம் நகர் மேற்கு வது தெரு , தணிகசாலம் நகர் மேற்கு வது தெரு , தணிகசாலம் நகரகிருஷ்ணாநகர் , ஏழுமலைநகர் , க«ணஷ்நகர் , வி பி சி நகர் , நாகவல்லி அவென்யூ , வள்ளியம்மைநகர் <சாஸ்திரிநகர் , சாஸ்திரிநகர் அªனஸ்க்மற்றும் , சாஸ்திரிநகர் நியூ , சாஸ்திரிநகர் விரிவு , அம்பாள்நவிவேகானந்தர் தெரு , சங்கரலிங்க நாதன் தெரு , காமராஜ் தெரு , கடப்பா ரோடு , திருவள்ளுவர் தெரு , ராஜாஜிகன்னியம்மன் கோயில்தெரு , நேதாஜி தெரு , கலைஞர் தெரு , திலகர் தெரு , காந்தி தெரு , ராஜாஜி தெரு <ராமதாஸ் தெரு , சாரதிநகர் வது தெரு , சாரதிநகர் வது தெரு , சாரதி நகர் வது தெரு , சாரதிநகர் வது தெரு , ரடீச்சர்ஸ் காலனி முதல் மெயின் தெரு , டீச்சர்ஸ் காலனி வது மெயின்தெரு , டீச்சர்ஸ் காலனி வது மெயின்கஸ்தூரி வது தெரு , கஸ்தூரி வது தெரு , கஸ்தூரி வது தெரு , கஸ்தூரி வது தெரு , கஸ்தூரி வது தெரு , அன்னைபபாரதிநகர் இலட்சுமிபுரம் , வ உ சி தெரு , பஜனைகோயில்தெருஅம்மன்கோயில்தெரு லட்சுமிபுரம் , அசோகாதெரு , கங்கையம்மன்கோயில் தெருபெருமாள்கோயில்தெரு கல்பாளையம் , லஷ்மிநாராயணபெருமாள்கோயில்தெரு லஷ்மிபுரம்பாரதியார்தெரு லட்சுமிபுரம் , பாரதியார்தெரு விரிவாக்கம் லட்சுமிபுரம் , சூரப்பட்டுரோடு விணாயகஜயப்பன்நகர் வினாயகபுரம் , விக்னேஷ்நகர் வினாயகபுரம் , நேருதெரு கல்பாளையம் , வினாயகர்கோயில்தெருகம்பர்நகர் , திருமால்நகர் , துளசிநகர் , உமாபதிநகர் , சிம்மன்அவின்யூ , லஷ்மிநாராயணா அவின்யு

மாதவரம் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
இதனால் கைதிகளுக்குள் மேலும் கோஷ்டி மோதல் அதிகரிக்கும் அபாயம் உருவானது.போலீஸ் குவிப்பு: மாதவரம் போலீஸ் துணை கமிஷனர் ஆனி விஜயா தலைமையில் புழல் செங்குன்றம்மாதவரம் மணலி புதுநகர் மாதவரம் பால் பண்ணை மணலி உள்ளிட்ட போலீஸ் நிலையங்களைச் சேர்ந்த ஏராளமான போலீசார் அங்கு குவிக்கப்பட்டனர்
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்