தலைவாசல்
களஞ்சியம்
நூலகம்
அகராதி
தமிழ்
மாணவன்
ஆசிரியர்
சங்கம்
தமிழன்
தலைவர்கள்
பூம்புகார்

மேட்டுப்பாளையம்

தமிழ் தட்டச்சு

அகராதியில் இருந்து
பொருள்:
உச்சரிப்பு:
ஆங்கில விளக்கம்:


மேட்டுப்பாளையம் - உதாரணம்

மேட்டுப்பாளையம் என்பது ஆசிய கண்டத்தில் இந்திய நாட்டில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர். இதில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் பின்வருமாறு பழனிக்கவுண்டன்வலசு பிளாக் , குமராண்டிசாவடி,முத்துகவுண்டன்பாளையம்,செ.கு.வலசு பிஅய்யம்பாளையம், அய்யம்பாளையம்கிருஸ்தவதெரு,அரிசனதெரு,அ.பா.நால்ரோடுமாந்தபுரம், நடுப்பாளையம்பாப்பாம்பாளையம், சேமலைகவுண்டன்வலசு, மோளக்கவுண்டன்வலசு, வேப்பம்பாளையம், அனுமந்தாபுரம்தோட்டத்துபாளையம்மேட்டுப்பாளையம், புதுத்தோட்டம்,கோனாபுரம்நத்தம்,, நல்லிகவுண்டம்பாளையம்அரிசஊமைப்பாளையம் ரோடு எண் , ராமசாமி நகர் வது வீதி எண், ராமசாமி நகர் து வீதி எண், வினாயகர் கோவில் வீதிதிம்மன் தோட்டம் எண், ஆரான்சந்து எண், ஆரான்சந்து எண், ஏசுதுரை சந்து எண், ஏசுதுரை சந்து எண், தநெல்லித்துறை ரோடு எண்,, சத்திய மூர்த்தி நகர் வீதி எண், பூவாத்தாள் லே அவுட் எண்,, S.M.நகர் எண்சத்தியமூர்த்தி நகர் எண், சத்திய மூர்த்தி நகர் வீதி எண், பூவாத்தாள் லே அவுட் எண், சத்தியமூர்த்திநெல்லித்துறை ரோடு எண்,,, மகாதேவபுரம் வீதிமுதல் வரை எண்மற்றும் வது வீதி பகுதிசத்திய மூர்த்தி நகர் எண், பழனியப்பா லே அவுட் எண், கிருஷ்ணசாமி லேஅவுட் எண், மகாதேவபுரம் வீதி எண்,ஜக்கரியா சேட் சந்துஎண், காந்தி மைதானம்எண், பாக்குகாரத் தெருஎண், வெண்ணல் வீதிஎண், ஆனைக்கார தெருமெயின்ரோடுஎண், உப்புக் கிணத்துப் பேட்டைஎண், பிள்ளையார் கோயில் தெருஎண், மார்க்கட் ரோடுஎண், முரசிறுமுகை ரோடுஎண், மட்டக்காரத் தெருஎண், தாவூத் சந்துஎண், மதார் சந்துஎண், அம்பேத்கார் சந்துஎண், மவ.உ.சி வீதி சிறுமுகை ரோடுஎண், வ.உ.சி. வீதிஎண், வ.உ.சி. வீதிஎண், பிள்ளையார் கோவில் வீதி வா.எண்சீரங்கராயன்ஒடை எண், வெள்ளிப்பாளையம் ரோடுஎண், சிறுமுகை ரோடுஎண்சிறுமுகை ரோடு எண்,,சங்கர் நகர் வீதிஎண், சங்கர் நகர் வீதிஎண், சங்கர் நகர் வீதிஎண், சங்கர் நகர் வீதிஎண், சங்கர் நகர் வஅப்பா நகர் எண், மார்கட் ரோடுஎண், M.S.R.புரம் ரோடுஎண், M.S.R.புரம்மெயின் ரோடுஎண், அப்பா நாயக்கர் தெருஎண்எக்ஸ்டன்சன் வடக்கு வீதிஎண், திரு வி க வீதிஎண், பள்ளி வாசல் ரோடுஎண், அண்ணாஜி ராவ் ரோடுஎண், பழைய சநதந்தை பெரியார் வீதிஎண், தொண்டு பட்டி ரோடுஎண், பாரதியார் சந்துஎண், மஜீத் வீதிஎண், சண்முகம் பிள்ளஎக்ஸ்டன்ஷன் வீதி எண், எக்ஸ்டன்ஷன் வீதி எண், அண்ணாஜிராவ் ரோடு,வீதிஎண், எக்ஸ்டன்ஷன் வீதிஎண், அண்ணமெயின் ரோடுஎண், ரங்கைய்யா வீதிஎண், ரயில்வே ஸ்டேசன் ரோடுஎண், எல்.எஸ். புரம் வீதிஎண், வி.சி.வி.பேட்சுந்தர விநாயகர் கோவில் வீதிஎண், ராஜாஜி வீதிஎண், சேரன் வீதிஎண், பாக்குகார வீதிஎண்எல்.எஸ்.புரம் வீதிஎண், எல்.எஸ்.புரம் வீதிஎண், எல்.எஸ்.புரம் வீதிஎண்எம்.எஸ்.ஆர்.கல்யாணமண்டபம் ரோடுஎண், போரையாகவுடர் வீதிஎண், நேதாஜி நகர்,காட்டூர் ரோடுஎண், காட்டூரகாமராஜ் நகர் வீதி எண், காமராஜர் நகர் வீதி எண், காமராஜ் நகர் வீதி எண், ராமசாமிபிள்ளை வீதிஎண்மகாதேவபுரம் வீதிஎண், மகாதேவபுரம் மெயின் ரோடுஎண், மகாதேவபுரம் வீதி எண், மகாதேவபுரம் வீதி எண், மகமாதையன் லே அவுட்எண், மாதையன் லே அவுட் எண், மாதையன் லே அவுட் எண், மாதையன் லே அவுட் எண், மாதையன் லே அகிருஷ்ணசாமி லே அவுட், நஞ்சையன் லே அவுட்எண், நஞ்சையன் லே அவுட்எண்கெண்டையூர்எண், சாமப்பகவுண்டர் லேஅவுட் எண், சாமப்பகவுண்டர் லேஅவுட் எண், கெண்டையூர் குடியிருப்கெண்டையூர் ரோடுஎண், NCMS காலனிஎண், காமராஜ் நகர் வீதி எண், E.டீ. காலனிஎண்பாரி கம்பெனி ரோடுஎண்,, மைக்கேல் சந்துஎண், எஸ்.கே. சாமி லே அவுட்எண், பெருமாள் லே அவுட்எண், கோவிந்தநஞ்சப்பா காலனிஎண், பெருமாள் லே அவுட்எண், ஜெகந்நாதன் லே அவுட்எண்பெருமாள் வீதிஎண், ரயில்வே காலனி ரோடுஎண், சாந்தி நகர்எண், இரயில்வே காலனிஎண்தாசம்பாளையம் ரோடுஎண், பாரி கம்பெனி ரோடுஎண், சுதா காலனிஎண், முனிசிபல்காலனிஎண், வசந்தம்நகர்எண்,கோவை ரோடு எண், ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோடு எண், இன்ஸ்பெக்சன் பங்களா ரோடுஎண், பஜனை கோவில் வீதி எண், கிருஷமணியாகாரன் காடு எண், கிருஷ்ணசாமி சந்து எண், காந்திபுரம் முதல் வீதி எண், காந்திபுரம் இரண்டாம் வீமேட்டுப்பாளையம் அன்னூர் ரோடு எண்,, வெங்கிடுசாமி ரோடு எண்,, மரண்ணகவுண்டர் சந்து எண், வெள்ளைமாதையராமப்பகவுண்டர் வீதி எண்,, செளடாம்பிகை கோவில் ரோடு எண், நாராயணசாமி வீதி எண், காளிமல்லி சந்து எண்,மொக்கை ரோடு எண். எண், மொக்கை ரோடு எண்.எண், குமரபுரம்எண், ராஜபுரம்எண், அறிஞர் அண்ணா வீதிஎண்நடூர்எண்சின்னம்மாள் லே அவுட் எண், முனியப்பன் கோவில் வீதி எண், நடுர் சந்து எண், மணியக்காரன் ரோடு எண், நடூரஜி.எம்.ஆர்.சி.ரோடு எண், கோஆபரேடிவ் காலனி எண், ஹவுசிங் யூனிட் எண், வீட்டு வசதி வாரியம் ரோடு எண், கோபகிறிஸ்டியன் காலனி எண்கிறிஸ்டியன் காலனி எண், கோவை ரோடு எண், கோவிந்தசாமி நகர் எண், முனிசிபல் ஆண்கள் பள்ளி ரோடு எண், கே.கபாரதிநகர் எண்மாளேகவுண்டன்பாளையம் எண், அரிஜன காலனி எண்முஸ்லீம் கோயில் பாளையம் எண், அரிஜன காலனி எண்சேரன் நகர் எண், மீனாட்சியம்மன் கோவில் பகுதி எண், அரிஜன காலனி பகுதி எண், ராம் நகர் பகுதி எண்சி.டி.சி மேட்டுபகுதி எண், நெகமம் ரோட்டுபகுதி எண், பழனியாண்டவர் கோவில் பகுதி எண், சவுண்டம்மன் கோஆதிதிராவிடர் தெரு , ஆதிதிராவிடர் காலணி , செட்டியார் தெரு , டீCதெருவடக்கு தெரு , தெற்கு தெரு , சிறுவயலூர் ரோடு , சிறுவயலூர் , தெற்கு தெரு , மேற்கு தெரு , நடு தெரு ,வண்ணான் ஆதி வடக்கு தெரு , மாரியம்மன் கோவிலடி , கீழ ஆதிதிராவிடர் தெரு , ரோட்டு தெரு , அக்ரகார தெரு ,வடக்கு தெரு , மேல ஆதிதிராவிடர் தெரு , நாளாநல்லூர் , வடக்கு,தெற்கு ஆதிதிராவிடர் தெரு நாலாநல்லூர் ,, பால்வாடிதெரு, , மந்தவெளி அம்மன், , ராமர்கோயில் தெரு, , ராகலம்மன்கோயில்தெரு, ,,, பஜனைகோயில் தெரு,மாரியம்மன் கோயில் தெரு, குச்சிப்பாளையம் ரோடு, அண்ணா நகர், மேட்டுப்பாளையம் மெயின் ரோடு, பிள்ளைய

மேட்டுப்பாளையம் - இனையத்தில் இருந்து

குறிப்பு : கீழ்கன்டவை தனிக்கை செய்யபடாதவை
குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் சாலையின் இடையே உள்ள கே.என்.ஆர். தோட்டத் துக்கு மேற்புறம் டைகர்ஹில் காப்புக் காடு உள்ளது; இங்குள்ள பள்ளத்தில் விழுந்து காட்டு யானை ஒன்று இறந்து கிடப்பதாகவும் குட்டி யானை தனியாக தவித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் மாலை வனப்பகுதிக்குள் வசிக்கும் ஆதிவாசி மக்கள் நேற்று முன்தினம் குன்னூர் வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்ட குன்னூர் வனத்துறையினர்தாய் யானையுடன் வந்து கொண்டிருந்த குட்டி யானை அருகே உள்ள ஒடையில் தண்ணீர் குடிப்பதற்காக சென்ற போது அருகே இருந்த பாறை சந்தில் தவறி விழுந்து சிக்கியது; குட்டியை மீட்க முயன்ற தாய் யானை அருகேயிருந்த 200 அடிகிடு கிடு பள்ளத் தில் தவறி விழுந்து இறந்தது எனக் கூறினர்
பவானி ஆற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீரைத் தடுத்து மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய மேட்டுப்பாளையம் சமயபுரத்திலும் ஊமப்பாளையத்திலும் தலா 58.60 கோடி ரூபாயில் இரண்டு கதவணை மின் நிலையங்கள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன
அனகாபுத்தூர் - அபிராமி - அம்பத்தூர் - அம்பாசமுத்திரம் - அரக்கோணம் - அரசியல் - அரியலூர் - அருப்புக்கோட்டை - அறந்தாங்கி - அறிவியல் - அவனியாபுரம் - ஆக்ரா - ஆத்தூர் - ஆனையூர் - ஆம்பூர் - ஆரணி - ஆற்காடு - ஆலந்தூர் - ஆவடி - இசை - இந்தியா - இனாம் கரூர் - இராசிபுரம் - இராணிப்பேட்டை - இராமநாதபுரம் - இராமேஸ்வரம் - ஈரோடு - ஈழம் - உசிலம்பட்டி - உடுமலைப்பேட்டை - உதகமண்டலம் - எடப்பாடி - ஓசூர் - கங்கை - கடலூர் - கடலோடி - கடல் - கடவுள் - கடையநல்லூர் - கண்ணகி - கண்ணி - கத்திவாக்கம் - கனவு - கன்னியாகுமரி - கம்பம் - கம்பர் - கயா - கரூர் - களஞ்சியம் - கள்ளக்குறிச்சி - காசி - காஞ்சிபுரம் - காயல்பட்டினம் - காரைக்குடி - காவேரி - கீழக்கரை - குடந்தை - குடியாத்தம் - குனியமுத்தூர் - குன்னூர் - குமாரபாளையம் - கும்பகோணம் - குறிச்சி - குளச்சல் - குளித்தலை - குழித்துறை - கூடலூர் - கூத்தாநல்லூர் - கைலாசம் - கொடைக்கானல் - கோபிச்செட்டிப்பாளையம் - கோயம்புத்தூர் - கோவில் - கோவில்பட்டி - கௌண்டம்பாளையம் - சங்கரன்கோவில் - சத்தியமங்கலம் - சாத்தூர் - சிதம்பரம் - சின்னமனூர் - சிவகங்கை - சிவகாசி - சீர்காழி - செங்கல்பட்டு - செங்கோட்டை - சென்னை - சேலம் - சைவம் - சோழன் - ஜெயங்கொண்டம் - ஜோலார்பேட்டை - தஞ்சாவூர் - தமிழ் - தமிழ்நாடு - தர்மபுரி - தாந்தோணி - தாம்பரம் - தாராபுரம் - திண்டிவனம் - திண்டுக்கல் - திருக்கடையூர் - திருக்குறள் - திருச்சிராப்பள்ளி - திருச்செங்கோடு - திருச்செந்தூர் - திருத்தங்கல் - திருத்தணி - திருத்துறைப்பூண்டி - திருநெல்வேலி - திருப்பத்தூர் - திருப்பரங்குன்றம் - திருமங்கலம் - திருமணம் - திருவண்ணாமலை - திருவதிபுரம் - திருவள்ளுர் - திருவள்ளூர் - திருவாசகம் - திருவாரூர் - திருவேற்காடு - திருவொற்றியூர் - துறையூர் - துவாக்குடி - தூத்துக்குடி - தென்காசி - தேனி - தேனி அல்லிநகரம் - தேவக்கோட்டை - தேவாரம் - நடராசர் - நரசிங்கபுரம் - நாகப்பட்டினம் - நாகர்கோவில் - நாமக்கல் - நிலவு - நீதிமன்றம் - நீலகிரி - நூலகம் - நெடுமாறன் - நெல்லிக்குப்பம் - நெல்லியாளம் - நெல்லை - பட்டாம்பூச்சி - பட்டுக்கோட்டை - பண்ருட்டி - பம்மல் - பயணம் - பரமக்குடி - பல்லடம் - பல்லாவரம் - பள்ளிபாளையம் - பழனி - பவானி - பாரதியார் - பிரபாகரன் - புஞ்சைப்புளியம்பட்டி - புதுக்கோட்டை - புளியங்குடி - பூந்தமல்லி - பெரம்பலூர் - பெரியகுளம் - பேரணாம்பட்டு - பொள்ளாச்சி - போடிநாயக்கனூர் - மணப்பாறை - மதுராந்தகம் - மதுரை - மன்னார்குடி - மயிலாடுதுறை - மயிலாப்பூர் - மறுமலர்ச்சி - மறைமலைநகர் - மலேசியா - மாதவரம் - மாதவி - மீனாட்சி - மேட்டுப்பாளையம் - மேட்டூர் - மேலூர் - வங்கி - வந்தவாசி - வரலாறு - வாணியம்பாடி - வாலாஜாபேட்டை - வால்பாறை - விக்கிரமசிங்கபுரம் - விருதுநகர் - விருத்தாச்சலம் - விழுப்புரம் - விவசாயி - வெள்ளக்கோயில் - வேதாரண்யம் - வேலூர்